Håkan Jörnehed Gunilla Roxby Cromvall

 I Stockholms läns landsting stöder Sverigedemokraterna alliansen i 99 procent av av sjukvårdsfrågorna. Det är borgerlig politik som gör att personalen inte vill arbeta i sjukvården, skriver Vänsterpartister i Stockholms läns landsting i en slutreplik. 

Först och främst vill vi bemöta Marie Ljungberg Schötts fullständigt absurda påstående att SD skulle befinna sig politiskt närmare Vänsterpartiet än Moderaterna och alliansen. Försöket att brunmåla V saknar all trovärdighet, inte minst när det kommer från en företrädare för det parti som på riksnivå öppnat för samtal med SD och på sätt bjudit in partiet i den politiska stugvärmen.

För det andra: I Stockholms läns landsting stöder Sverigedemokraterna  den borgerliga alliansen i 99 % av frågorna.

Man behöver inte blicka längre bakåt än till gårdagens landstingsfullmäktige för att hitta rykande färska exempel på detta.

SD tog visserligen sitt förnuft till fånga och röstade för att förhindra att vårdval reumatologi, som kritiserats hårt av både patienter och profession, införs.

Men i övriga sjukvårdsfrågor röstade Sverigedemokraterna med alliansen – vårdval geriatrik införs, planerna på ett nytt privat akutsjukhus skrinläggs inte, trots att en majoritet av Stockholms invånare vill det. »Fritt val« av hörselapparater avskaffas inte, vilket innebär att vårdbolag kan pracka på aningslösa äldre sina svindyra hörapparater som inte är ett dugg bättre än landstingets.

All denna allianspolitik, med dess konsekvenser för länets hörselskadade, reumatiker och äldre, möjliggjordes av Stockholms läns landstings femte högerparti, »sjukvårdspartiet« SD.

För att sedan bemöta M-attacken på vår politik.

Schött hävdar att vår budget skulle innebära en personalflykt från sjukvården. Sjukvårdslandstingsrådet har visserligen ett förflutet av att förneka sjukvårdskrisers existens , men det kan inte ha undgått Marie Ljungberg Schött att personalen redan flyr sjukvården, och att det är just bristen på personal som är själva kärnan i krisen.

I Stockholms län är över 500 vårdplatser stängda och operationer ställs in med kort varsel på grund av personalbrist. Och det är i Stockholm som Schött kan ta politiskt ansvar, men gör det inte, eftersom Moderaternas ideologiska mål är att i sämsta fall försvaga, i bästa fall helt avskaffa, den offentliga sjukvården.

Det är borgerlig politik som gör att personalen inte vill arbeta i sjukvården.

Vi vill inte tillbaka till 1970-talet, men den moderatstyrda samtiden är inte att föredra. Förr var åtminstone sjukvården jämlik.

Vi i Vänsterpartiet satsar en miljard kronor, mer än något annat parti, på att lösa sjukvårdskrisen och på att bli en attraktiv arbetsgivare. Med vår politik skulle vi kunna öppna de stängda vårdplatserna och se till så att inga fler operationer ställs in.

Moderater har styrt Stockholms läns landsting i snart 12 år. Under dessa år har hälsoklyftorna stadigt blivit större. Valfriheten har ökat – för vårdbolagen och de bemedlade.

För Stockholms blivande föräldrar har valfriheten blivit betydligt mindre sedan vårdval förlossning infördes och BB Sophia gick försatte sig själv i konkurs.

Faktum är att det mesta som enligt er skulle bli följderna av vår politik redan är verklighet i Stockholms län. Vi vill inte tillbaka till 1970-talet, men den moderatstyrda samtiden är inte att föredra. Förr var åtminstone sjukvården jämlik.

Håkan Jörnehed ,är  landstingsråd och Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.