Talla Alkurdi, (S) sjukvårdsregionråd Stockholm och genrebild.

Välfärd Region Stockholm startar en utredning för att undersöka om vårdföretaget Furuhöjden bryter mot avtalet med regionen, efter vad som framkommit i Dagens Arenas rapportering.
– Det är väldigt allvarligt det som framkommer i er granskning, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Vårdföretaget Furuhöjden erbjuder rehabilitering för bland annat cancerpatienter och är verksamt i norra Stockholm. Alla anställda måste skriva under ett avtal om tystnadsplikt som säger att de kan krävas på sex månadslöner eller mer i vite om de delar information som ledningen anser kan skada företaget.

Medarbetare som Dagens Arena har pratat med är rädda för att berätta om missförhållanden och känner att arbetsgivaren tystar dem. Men anställda i privata företag inom vård, skola och omsorg omfattas av meddelarfrihet.

“Väldigt allvarligt”

– Det är väldigt allvarligt det som framkommer i er granskning. Av den anledningen har jag bett hälso- och sjukvårdsförvaltningen att titta på det här och utreda om det som framkommer är förenligt med våra avtal med vårdgivaren, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Meddelarfriheten är inskrivet i alla avtal som regionen har med vårdföretag, enligt Talla Kurdi.

– Kärnfrågan är tystnadskulturen. Är det så att det finns en sanktionerad avtalsmässig tystnadskultur, så kan vi inte acceptera det. Vi kan inte acceptera det när det gäller offentlig sjukvård eller vård som drivs i privat regi. Meddelarfriheten handlar om att motverka och motarbeta tystnadskultur.

Utesluter inte sanktioner

Om utredningen visar att det rör sig om avtalsbrott kan det leda till konsekvenser för företaget.

– Jag utesluter inte sanktioner om det visar sig juridiskt att det bryter mot våra avtal. Vilka sanktioner beror på i vilken grad det kan utgöra ett avtalsbrott.

Furuhöjdens vd Ewa Einert har sagt till Dagens Arena att företaget nu ska ser över sina avtal. Det välkomnas av Talla Alkurdi.

– Det finns problem i dag med tystnadskultur inom sjukvården, både i den offentliga och den privata. Jag förväntar mig att även privata vårdföretag gör sitt för att motverka tystnadskultur.

Tystnadskultur i sjukvården ett problem

Sjukvårdsregionrådet har tagit del av medarbetaren Cecilia de Lacerdas berättelse. Under flera månaders tid tvingades hon sitta i enskilda möten med chefer som krävde att hon skulle förändra sitt beteende. Hon anklagades för att förstöra arbetsmiljön, sprida rädsla och förbjöds prata om problem med andra än företagets ledning.

– Det är svårt för mig att kommentera enskilda personalfrågor men det är klart att det inte ser bra ut. Det visar än en gång att det finns problem med tystnadskultur i sjukvården, säger Talla Alkurdi.