Journalisten Simon Shuster är i Stockholm för att lansera sin bok om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Jon Andersson/Norstedts

Ukraina Dagens Arena har träffat Simon Shuster, författare till Spelaren – en ny biografi om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. I boken beskrivs den ukrainske presidentens skådespelarbakgrund som viktig  i ansträngningarna att få omvärldens stöd för kriget mot Ryssland. 

– Hans mål har varit att behålla världens uppmärksamhet på kriget så länge som möjligt. 

Simon Shusters bok om Volodymyr Zelenskyj är resultatet av 15 års arbete. 2009 flyttade Shuster till Kiev och började skriva om Ukraina. Han träffade Zelenskyj för första gången 2019 och har sedan dess intervjuat den ukrainske presidenten otaliga gånger. 

Har förändrats mycket

Shuster berättar att Zelenskyj är en väldigt speciell person som förändrats mycket på fyra år. 

Hans förvandlingar har varit så fullständiga. Först från komiker till politiker. Sen under de tre första åren av hans presidentskap då han blev mycket mer av en realist. Mer cynisk och tuff. Och sedan den sista förändringen, som egentligen är i centrum för boken, då han förvandlades till en krigsledare. 

Men det finns några karaktärsdrag som bestått. Det handlar inte minst om Zelenskyjs stora självförtroende, något Shuster berör på många ställen i boken. Andra bestående karaktärsdrag är enligt Shuster den ukrainska presidentens envishet, känslighet för kritik och en önskan att vara omtyckt. 

Från komiker till politiker

I boken berättar Shuster hela historien om Zelenskyj. Från uppväxten i stålindustristaden Kryvyj Rih via framgångarna som komiker till vinsten i presidentvalet 2019. Att en komiker helt utan politisk erfarenhet kunde vinna presidentvalet i Ukraina är inte så konstigt som det låter, enligt Simon Shuster. Han menar att Zelenskyj egentligen bara är ytterligare en populistisk antietablissemangspolitiker. Någon som kan liknas vid politiker som  Donald Trump i USA eller Beppe Grillo i Italien. 

Det finns dock något som skiljer ut Zelenskyj från andra populister. Det var hur hans valkampanj bedrevs. Något som skedde till stor del via komediserien Folkets tjänare. En serie som Zelenskyj skapat och där han också spelade huvudrollen som läraren som oväntat blir Ukrainas president. Det var just tack vare serien, som började sändas 2015, som tankarna om Zelenskyj som presidentkandidat föddes.

Jag tror att han i grunden fick folk att tro att han i verkligheten skulle likna presidenten han spelade på tv. Det var väldigt smart och effektivt. Att använda en komediserie som valplattform var unikt. Jag tror aldrig att det gjorts tidigare. 

Missbedömde Putin

Den största delen av boken handlar om kriget och hur Zelenskyj hanterat det som president. Zelenskyj har fått mycket kritik för att han inte förstod att Ryssland skulle inleda en fullskalig invasion av grannlandet. Hade han tagit hoten på allvar hade militären kunnat mobilisera bättre och kanske hade man kunnat undvika att Ryssland tog de södra delarna av landet så lätt. Men det misstaget har Zelenskyj reparerat genom att stanna i landet och leda den ukrainska krigsinsatsen. 

Mitt intryck efter  att ha ha pratat med människor i Ukraina, även soldater och militära befälhavare, är att de i princip är redo att förlåta honom för att han misslyckades med att förbereda Ukraina för invasionen eftersom han stannade och ledde landet från presidentkontoret i Kiev. Att han inte flydde. Det betydde så mycket för Ukraina. Det tror jag uppvägde misstagen han gjorde innan invasionen, säger Simon Shuster.

Dagens Arenas Jon Andersson fick en exklusiv intervju med journalisten Simon Shuster som kommer ut med en bok om Volodymyr Zelenskyj i dagarna. Foto: Lina Sjögren

 

Populär utomlands

I boken får vi i detalj följa hur Zelenskyj och hans närmaste medarbetare har lett krigsinsatsen från en bunker i Kiev. I boken beskrivs de tuffa förhållanden som de tvingats leva under men också den beslutsamhet som väglett Zelenskyj och hans närmaste.

Zelenskyjs bakgrund som skådespelare, menar Shuster, har varit viktigt för att övertyga omvärlden om vikten av att stödja den ukrainska krigsinsatsen. 

– När man tittar på opinionsmätningarna i Europa och USA under den första månaden krävde folket mer hjälp till Ukraina än vad ledarna gav. Jag tror att Zelenskyj gjorde mycket för att skapa den dynamiken då han talade direkt till folket i dessa länder, genom sociala medier och direktsända tal. Det gjorde att befolkningen i dessa länder satte tryck på sina ledare att göra mer för Ukraina. Zelenskyjs karisma och färdigheter som showman hjälpte att åstadkomma det. 

Omvärldens intresse

Nu handlar det mycket om att hålla uppe det intresset, något Zelenskyj själv är medveten om enligt Shuster.  

Han har själv sagt att folk tittar på det här kriget på Instagram och när de tröttnar så scrollar de vidare. Till slut blir det så mycket blod och känslor att folk inte orkar titta längre. Hans mål har varit att behålla världens uppmärksamhet på kriget så länge som möjligt. 

Vad som kommer att hända framöver är svårt att säga. Klart är i alla fall att Zelenskyj begränsat det demokratiska utrymmet i Ukraina genom att ta kontroll över mediernas budskap. Något han dock har rätt till, enligt det undantagstillstånd som råder. Kriget och undantagstillståndet gör det också svårt att hålla något presidentval, vilket egentligen skulle ha gjorts i år. Zelenskyj har enligt Shuster varit öppen för idén men till slut avfärdat det på grund av alla praktiska problem det skulle innebära. 

Viktigt med vapenproduktion

Hur ser då framtiden ut för Zelenskyj och Ukraina att hålla stånd mot Ryssland och hur kommer kriget att utvecklas? Enligt Simon Shuster är det framför allt två saker som kommer att spela stor roll för hur kriget kommer att fortlöpa. 

En fråga handlar om huruvida Ukraina kan utveckla en egen militärindustri för att producera tillräckligt med vapen för att fortsätta kriga. Det är tydligt att det västerländska stödet minskar. Det finns också stora risker att Donald Trump kommer tillbaka och skär av allt amerikanskt stöd. Sen tror jag att om den ukrainska allmänheten börjar ändra sin syn på kriget och vill ha någon form av vapenvila, så skulle Zelenskyj lyssna. Men just nu är det inte så. Det är inte vad folket vill ha.