Familj som firar fars dag 1935. (Foto: Anders Karlsson / Skövde Museum)

Arkivbilden En dag vi firar för att minnas en ensamstående sexbarnsfar i USA. Och som vi svenskar flyttat till november av kommersiella skäl. Vi snackar förstås om Fars dag.

Den okända fadern har sin dotters arm om halsen. I handen har mannen ett gratulationskort som han till synes läser. Kanske kom det tillsammans med blommorna på bordet. Vi vet inte vilka människorna på bilden är, men någon har noterat datumet på bilden. Stiligt snirklat går det att finns längs taklisten, och därför vet vi att de firar fars dag 1935.

Vi kan anta att det är modern i huset som möter oss med blicken. I sin hand håller hon Lyckoslanten, sparbanksrörelsens tidskrift för barn och unga. Kanske är det barnbarnet till vänster som haft den med sig, tillsammans med hästen som hon ställt på bordet.

En anmärkningsvärd detalj med bilden är att den anger fars dag som något som redan då uppmärksammades i november. Den officiella berättelsen är nämligen att denna dag importerades från USA där den informellt firats i juni alltsedan 1910. Då hade Sonora Smart Dodd fått sin hemstad Spokane, Washington att hylla hennes far som på egen hand hade skött om henne och fem syskon till efter att modern dött i barnsäng. Hyllningen skedde på faderns födelsedag, 5 juni. Det skulle dock dröja ända till 1966 innan fars dag blev en officiell dag i USA, fastställd till tredje söndagen i juni av president Lyndon B Johnson.

 

Sonora Smart Dodd

 

En noterbar detalj kring Sonora Smart Dodd är att hon föddes på orten Jenny Lind i Arkansas. Namngiven efter den världsberömda svenska operasångerskan.
Sonora Smart Dodds far, William Jackson Smart, levde för övrigt ända fram till 1919, och hann därmed uppleva flera firanden av den dag som uppkommit till hans ära.

Till Sverige kom Fars dag 1931, enligt Nordiska Museet. En förklaring kan ha varit emigranter som tog med sig seden tillbaka till hemlandet. Men redan under 20-talet hade det förts en viss inhemsk debatt i Sverige om att en dag för fäderna var önskvärd, inte minst då en dag för djuren hade börjat diskuteras. Det ansågs då rimligt att först ge fadern en dag. Mödrarna hade ju redan sin dag alltsedan 1919.

Fars dag väckte dock ett svalt intresse hos svenskarna. Även i övriga Norden gjordes försök att etablera dagen med samma skrala resultat. Men handeln såg potential och tillsatte därför 1949 en nordisk kommitté för att få större uppmärksamhet kring dagen, och därmed även en större anledning för konsumenterna att köpa något till lilla pappa.

Enligt historieskrivningen var det denna kommitté som föreslog flytten av Fars dag till andra söndagen i november, med motiveringen att den därmed skulle krocka mindre med Mors dag. Och det är därefter som Fars dag firas vid denna tidpunkt i hela Norden, samt Estland. Riktigt hela Norden blev det dock inte, för Danmark höll fast vid juni. Där firas istället Fars dag  i samband med nationaldagen 5 juni.

Men att Fars dag firades i Sverige under november redan från tidigt 30-tal verkar det inte råda någon tvekan om vid en snabb sökning i Riksantikvarieämbetets databas. Utöver bilden på den okända familjen som inledde denna text visar fotografier på skyltfönster från olika delar av Sverige att det var den andra söndagen i november som gällde redan då:

 

Den traditionella gåvan på Fars dag verkar inte ha förändrats särskilt mycket som det går att se i Varumagasinets skyltning år 1933. (Värmlands museum)

 

Fars dag 1936 (Bild: Länsmuseet Gävleborg)

 

Varumagasinets riktade erbjudanden för Fars dag 1936.

 

Fars dags-skyltning i affärsfönster, Uppsala 1939 (Bild: Upplandsmuseet)

 

 

 

Familj som firar fars dag 1935. Obeskuren. (Foto: Anders Karlsson / Skövde Museum)