Eid Det krävs ett tydligt ledarskap mot våldseskaleringen i vårt land, skriver Sara Kukka-Salam.

Ett par yngre tjejer går ut från Stockholms moské vid Medborgarplatsen. De är uppklädda och klänningarna glittrar i vårsolen. De har samlats för att be under Eid. Eid är muslimernas heligaste högtid och kan jämföras med kristendomens julafton.

Utanför moskén står en kvinna med en megafon som befaller muslimer att komma ut från bönen. Hon skriker att de kommer att korsfästas och dödas. Kvinnan med megafonen har precis bränt en koran. Flickorna försöker ta sig bort från den folkmassa som slutit samman i en mänsklig sköld för att skydda de som går in och ut från moskén.

Det är inte lagligt med dödshot. Det är inte heller lagligt att hetsa mot minoriteter. Kvinnan med megafonen begår brott som åklagare kan sätta flera olika brottsrubriceringar på. Ändå tillåts kvinnan att fortsätta sprida hat och hets mot folksamlingen. Folksamlingens gensvar är att ropa ”inga rasister på våra gator”.

Tumulten utanför Stockholms moské under Eid visar att debatten om koranbränningar är långt ifrån över. Förra året brändes flera koraner runt om i landet och många muslimer vittnade om att känna sig hotade.

Den högerextrema rörelsen i Sverige har blivit allt farligare. EXPO befarar att högerextremismens våldskapital kommer att öka de kommande åren. Unga högerextrema kartlägger minoriteter, så som muslimer, med målet att utföra våldsdåd. Det är en mycket skrämmande utveckling som behöver tas på allvar.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har varit tydliga med att koranbränningar i kombination med slagord som anspelar på rasistiska uttalanden är hets mot folkgrupp. Vi kräver ett politiskt ledarskap som arbetar mot rasism och högerextremism. Det är ett hot mot enskilda individer baserat på deras trosuppfattning men också ett hot mot Sveriges säkerhet. Förra året ökade Sveriges säkerhetshot till grad 4. Det är viktigt att agera innan det är försent. Nu krävs ett tydligt politiskt ledarskap som tar sig an den våldseskalering som sker i dagens Sverige.

Eid är en högtid för fred, kärlek och gemenskap. Flickor ska inte behöva bemötas av dödshot på grund av sin tro. Det kan vi aldrig acceptera.

Sara Kukka-Salam, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet