Foto: Pixabay

Pensioner Det skulle ta 40 till 50 år innan kvinnor och män får lika mycket i pension även om arbetslivet skulle bli jämställt i dag. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt Jämställdhetsmyndigheten krävs det förändringar i både arbetslivet och pensionssystemet för att skapa ekonomisk jämställdhet mellan män och kvinnor.

– Pensionen speglar inkomsterna under arbetslivet. Vi har de största skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner av alla nordiska länder. Framför allt beror det på ett ojämställt arbetsliv men vi ser också att pensionssystemet skulle kunna kompensera för könsskillnaderna på arbetsmarknaden mer än i dag, säger Malin Allert, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Behövs översyn

Rapporten visar att kvinnor får i genomsnitt hälften av det männen får från tjänstepensioner.

– När vårt nuvarande pensionssystem utformades på 1990-talet trodde man att arbetslivet och inkomsterna skulle jämnas ut snabbare, så att pensionerna också skulle jämnas ut. Den förändringen har visat sig gå långsamt och därför minskar också pensionsgapet långsamt. Dessutom har tjänstepensioner och kapitalinkomster ökat i betydelse för pensionärernas inkomster, säger Sara Andersson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, i pressmeddelandet.

Män tjänar mer på hur pensionssystemet är utformat i dag, enligt myndigheten. Det handlar bland annat om att män har inkomster på nivåer som leder till högre avsättningar till tjänstepensionen. Därför behövs det en översyn av pensionssystemet för att inte stärka könsskillnaderna.

Men det är inte bara pensionssystemet som behöver ändras enligt Jämställdhetsmyndigheten.

– Vi behöver åtgärder med syftet att eliminera könsskillnader i arbetslivet och jämna ut fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, säger Sara Andersson.