Bostad I en ny granskning sågar Hyresgästföreningen riksdagspartiernas bostadspolitik, som de menar är alldeles för fokuserad på väljarna i det ägda boendet. Trots att tre miljoner väljare bor i hyresrätt.
– Det sticker i ögonen, säger Ola Palmgren, valledare i Hyresgästföreningen. [UPPDATERAD]

Fokus på väljare i det ägda boendet är stort bland riksdagspartierna. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen som undersöker partiernas bostadspolitik inför valet i höst. Genom att granska partiernas motioner, budgetar och hur de röstat i stora bostadspolitiska frågor under den senaste mandatperioden vill Hyresgästföreningen upplysa väljarna om var partierna står i bostadsfrågorna.

– Vi gör den här rapporten för att vi tycker att bostadspolitiken behöver få större plats i debatten inför valet. Partiernas bostadspolitik måste belysas för väljare som ska ta ställning nu, säger Hyresgästföreningens valledare Ola Palmgren.

Tidigare har Hyresgästföreningen släppt en rapport som konstaterar att bostadspolitik är viktig för hälften av hyresgästerna i valet av parti. Men att bara en av tio tycker att politikerna tar ansvar i frågan.

Ola Palmgren, Hyresgästföreningen. Foto: Filippa Ländin.

 

Hyresgästföreningen har bland annat tittat på om partierna har politik för det ägda eller hyrda boendet. Om partierna tycker att det är staten eller hushållen som ska finansiera nyproducerade bostäder eller omfattande renoveringar. Om de vill ha marknadshyror och om de har en ägarvänlig eller hyresvänlig skattepolitik.

Det är endast Vänsterpartiet som uteslutande har politik för hyresrätten, enligt undersökningen. Socialdemokraternas politik är för både det ägda och hyrda boendet, och övriga partiers politik är för det ägda boendet.

– Det som definitivt sticker i ögonen när vi läser den här rapporten är frånvaron av politik för det hyrda boendet. Det är anmärkningsvärt när tre miljoner svenskar bor i hyresrätt. Vi ser också att den förda politiken inte är tillräcklig för att lösa bostadsbristen och få fram bostäder med lägre hyra. Det saknas ett helhetsgrepp för att ordna bostäder till hela befolkningen, säger Ola Palmgren.

En annan sak som lyfts fram är att inget parti har konkreta förslag för att det jämna ut det skeva beskattningssystemet mellan upplåtelseformerna.

– Det är tydligt att det finns ett enögt fokus på det ägda boendet. Dit många miljarder i skattepengar går åt till rot- och ränteavdrag. Det finns inget stöd till det hyrda boendet, trots ökade levnadskostnader, och vi ser att inget parti skulle lyckas åtgärda skatteorättvisan. säger Ola Palmgren.

Så här sammanfattar Hyresgästföreningen de olika partiernas bostadspolitik i rapporten:

Sverigedemokraterna
Hyresgästföreningen menar att Sverigedemokraternas invandringskritik genomsyrar deras bostadspolitik. Partiet vill att flyktingar ska bo på anläggningar i stället för bostäder och avskaffa kommunerans ansvar att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd. Men Hyresgästföreningen lyfter också att Sverigedemokraterna sedan förra valet hart några intressanta bostadspolitiska förslag. Som skattefria underhållsfonder och regional bostadsplanering.

Moderaterna
Moderaternas bostadspolitik är för fastighetsägare, menar Hyresgästföreningen. I partiets bostadspolitiska program är det fokus på att förenkla för ägarna att bygga ut och att hyra ut sina bostäder. De vill också minska det offentliga inflytandet på bostadsmarknaden, eftersom det enligt dem innebär hinder för marknadskrafterna.

Kristdemokraterna
De som inte kan äga sitt boende ska erbjudas särlösningar såsom behovsprövade hyresrätter, enligt Kristdemokraterna. Hyresgästföreningen framhåller att partiet har en retorik om rätten till bostad, men ”relaterar den främst till rätten för utsatta människor att få tak över huvudet” i stället för varje människas rätt till ett gott boende. Enligt Hyresgästföreningen beskriver Kristdemokraterna hyresmarknaden som dysfunktionell. Partiet anser att många av problemet skulle lösas genom fri hyressättning i nyproduktion, marknadshyra.

Liberalerna
Liberalernas politik vänder sig helt och hållet till bostadsägare, konstaterar Hyresgästföreningen. Genom startlån och ombildningar ska det in fler på den ägda marknaden, de som inte kan köpa erbjuds behovsprövade bostäder. Hyresgästföreningen menar att partiet saknar förslag för vanliga hyresgäster som fortsätter att missgynnas. Bostadens läge ska få större genomslag i hyressättningen och marknadshyra ska gälla i nyproduktion.

Centerpartiet
Centerpartiet ser hyresrätten som ett tillfälligt boende och det saknas konkret politik som skulle kunna förbättra förutsättningarna på hyresmarknaden.
»Man har inga problem med att flexibiliteten kommer på bekostnad av pris och trygghet. Den enda gruppen som Centerpartiet vänder sig till på hyresmarknaden är den allra mest utsatta, som man vill ha behovsprövade hyresrätter till«, skriver Hyresgästföreningen.

Miljöpartiet
Enligt Hyresgästföreningen hamnar Miljöpartiet i en målkonflikt där de å ena sidan belyser bostadsbranschens problem med miljö- och klimatpåverkan, och å andra sidan menar att marknaden misslyckas med att bygga tillräckligt med bostäder, och då främst för de med lägre inkomster. Men en storskaligt ökad nyproduktion skulle samtidigt innebära en för stor miljöpåverkan. I stället vill Miljöpartiet att det ska bli lättare med om- och tillbyggnad och ett mer effektivt utnyttjande av befintligt bestånd.

Socialdemokraterna
Hyresgästföreningen är kritiska till att Socialdemokraterna under de två senaste mandatperioderna satt igång flera bostadspolitiska utredningar men kommit med få konkreta förslag.
»Partiet lutar sig fortfarande på möjligheten att fortsätta utreda olika typer av lösningar. Man uttrycker sig svävande om att Allmännyttans ställning behöver stärkas, och att varje kommun ’måste ta ansvar’«, skriver Hyresgästföreningen och frågar sig om man kan bo i en utredning.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiets bostadspolitik bygger på att staten ska ta ansvar för att ”väga upp marknadsmisslyckanden och kommunernas oförmåga att ta sitt bostadsförsörjningsansvar”. Enligt partiet är de ekonomiska villkoren för hyrt boende orättvisa och bostaden en social rättighet. Hyresgästföreningen menar att Vänsterpartiets bostadspolitik är social ”med fokus på att trygga bostadsbehovet för alla, inte bara höginkomsttagare”. Partiet vill också utreda den så kallade Wien-modellen då de anser att den träffar brett.