Detta gäller om du vill skriva debatt på dagensarena.se.

Vi prioriterar texter utifrån nyhetsvärdet och våra bevakningsområden, främst arbetsmarknad och välfärd.
Vi kan också vara intresserade av analyser kopplade till nyhetsflödet och våra bevakningsområden.
Texten bör innehålla en tydlig slutsats eller uppmaning.
Skicka texten exklusivt till Dagens Arena. Om det är brådskande, ange tid för när du/ni behöver svar innan ni skickar till annan redaktion.
Texten bör ligga mellan 3 000 och 4 000 tecken inklusive blanksteg.
Bifoga gärna relevanta länkar.
Bifoga porträttbild, gärna liggande.
Ange titel eller skriv någon rad om vem du/ni är.

Vi förbehåller oss rätten att:
Göra mindre språkliga justeringar.
Byta ut eller senarelägga texten vid oförutsedda nyhetshändelser.
Sätta rubrik och ingress, men skicka gärna med förslag.

Skicka textförslag till debattredaktör som du når via  debatt@dagensarena.se

Vi läser mejlen kontinuerligt och svarar så snart vi kan. Du kan också mejla direkt till Dagens Arenas chefredaktör Jesper Bengtsson

Vi tar in repliker på debattartiklar. Författaren till ursprungsartikeln ges sedan möjlighet till slutreplik. För repliker gäller 2 500 tecken inklusive blanksteg.