En av Röda halvmånens lastbilar som levererar hjälpinsatser till Gaza. Foto: Röda korset

Gazakriget Hälften av Gazas befolkning bedöms snart befinna sig i en nödsituation och en fjärdedel i katastroftillstånd, enligt organisationen IPC. 

Hjälporganisationer vädjar nu till allmänheten att skänka pengar till Gaza. Men vilken skillnad gör bidragen när hjälpen stoppas vid gränsen?

Extrem matbrist, svält och total uttömning av hushållens överlevnadsmöjligheter beräknas drabba hälften av Gazas befolkning innan 7 februari. För hälften av befolkningen klassas situationen som nöd och för en fjärdedel som katastrofal, enligt organisationen IPC:s klassificering.

Inom några veckor kommer människor i Gaza att börja dö av svält, sa chefen för FN:s livsmedelsprogram till SvD på måndagen.

Bristen på mat och förnödenheter beror på att hjälpsändningar inte släpps över gränsen in i Gaza. 

Vad kan jag göra för att hjälpa?

Samtidigt uppmanar Röda korset, Rädda barnen och Plan International allmänheten att skänka pengar för att hjälpa Gazas befolkning. Men vilken skillnad gör det egentligen om hjälpen inte når fram?

Dagens Arena har frågat flera hjälporganisationer hur man ska tänka om man vill bidra för att hjälpa människor i nöd – är det ens någon idé?

Josefine Karlsson, kommunikationschef, svenska Röda korset:

Ska jag skänka pengar?

– Det är klart att man ska skänka pengar. Hjälpen når fram även om mycket mer behövs och det kan kännas som en droppe i havet. Palestinska Röda halvmånen och Internationella Rödakorskommittén jobbar oförtröttligt på plats.

Vilken skillnad gör det?

– Det gör skillnad i allra högsta grad. Som rörelse arbetar vi före, under och efter konflikter. Vi stöttar i många olika konflikter i världen och jobbar med volontärer från lokala Röda kors-föreningar på plats.

Kristian Isaksson, tf kommunikationschef Plan International Sverige.

Kristian Isaksson, tf kommunikationschef, barnrättsorganisationen Plan International Sverige.

Ska jag skänka pengar?

– Ja, hjälpbehoven är enorma och barn drabbas hårdast. Alla organisationer samverkar för att kunna få in så mycket hjälp som möjligt. När den möjligheten ges så måste vi vara redo. Det är vi bara om vi får stöd.

Vilken skillnad gör det?

– Hjälpen som kommer in gör skillnad även om den inte är i den omfattning som nöden kräver. Vi fick in fem lastbilar nyligen, det ger mat till 600 personer under en månad. Hade vi inte haft stöd från allmänheten hade vi inte kunnat göra det. 

Oskar Kollberg, pressekreterare Rädda Barnen.

Ska jag skänka pengar till Gaza?

– Ja. Situationen är oerhört allvarlig och befolkningen i Gaza saknar just nu allt, men när hjälpsändningarna väl släpps in i större skala står vi redo att leverera. För det krävs finansiering, så alla gåvor just nu är viktiga för att vi ska kunna nå civilbefolkningen i Gaza när vi väl får tillträde.

Vilken skillnad gör det?

– Vi har lyckats komma in med vatten, medicinsk utrustning och hygienkit i samarbete med egyptiska Röda halvmånen. Vi jobbar för att försöka få in mat, filtar, madrasser och annat som behövs nu när det är kallare. Trots de stora utmaningarna är vi fortfarande verksamma i norra Gaza genom en lokal partner som bland annat driver fritidsaktiviteter för barn på fler än tio platser.