Dagens Arena behöver dig! Har du information om missförhållanden eller maktmissbruk? Har du reflektioner över tendenser eller strömningar i samhället? Tveka inte att höra av dig till oss! Vi på Dagens Arena tar vårt journalistiska uppdrag på allvar: Vi granskar makten. Men vi behöver din hjälp. Hör av dig till jesper.bengtsson@arenagruppen.se  

Som källa har du ett löfte om anonymitet. Dagens Arena är en självständig tidning som lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt lag gäller meddelarfrihet, vilket innebär att den som lämnar tips till redaktionen, liksom till alla medier, har rätt att vara anonym. Vi som journalister lyder under tystnadsplikt. En journalist som röjer sin källa bryter mot lagen och riskerar fängelse i upp till ett år. Utöver grundlagen följer Dagens Arena också de etiska regler som branschen själva formulerat.

Alla tips som kommer in till redaktionen granskas och följs upp.

Har du känsligt material? Som tipsare är din identitet skyddad enligt lag. Men genom att vara oaktsam kan du själv råka röja din identitet. Här är några tips för att skydda dig:

  • Använd inte jobbmejlen. All kommunikation loggas automatiskt och det är en enkel sak för till exempel en arbetsgivare att leta igenom mejl i jakt på en läcka. Skapa i stället ett anonymt mejlkonto på till exempel hotmail eller gmail.
  • Ring inte från jobbtelefonen. Uppgifter om när och till vem dina samtal gått är enkelt att kontrollera för din arbetsgivare. Använd i stället din privata telefon.
  • Om du vill vara extra försiktig: köp ett anonymt kontantkort till din mobiltelefon och mejla från ett internetcafé.
  • Observera att vanlig mejlkonversation inte är ett helt säkert sätt att kommunicera. Om du känner dig osäker så ta kontakt med oss så löser vi kommunikationen på ett säkert sätt.
  • Om du vill vara helt säker på att du inte ska kunna spåras så är det bra att använda sig av någon anonymiseringstjänst, till exempel tor.  Läs mer om anonymiseringstjänster på internet på Wikipedia.

Vill du komma i kontakt med övriga medarbetare i Dagens Arenas redaktion? Du kan också tipsa oss om nyheter och lämna förfrågningar om samarbeten. Kontakta oss.