Marie Ljungberg-Schött (M)

Vänsterpartiet hotar hela det fria vårdvalet. Deras budget skulle innebära personalflykt från vården och en skattesmäll för stockholmarna, skriver Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd för Moderaterna, i en replik.

Vänsterpartiet tänker tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet gå samman med Sverigedemokraterna och stoppa nya vårdval, det senast aviserade är att stoppa vårdval reumatologi under onsdagen vid Stockholms läns landstingsfullmäktige (Dagens Arena 13/6 2017).

Påståendet att den borgerliga alliansen skulle använda ett parti som Sverigedemokraterna som stödhjul framstår därför som löjeväckande, särskilt då SD röstar på fler rödgröna förslag i Sveriges riksdag än på alliansens.

Alliansen i Stockholms läns landsting har en politik för framtiden, medan Vänsterpartiet vill tillbaka till 1970-talet.

Allianspolitiken i landstinget sätter patient och kvalitet i främsta rummet, vi erbjuder i dag en omfattande valfrihet och tillgängligheten för patienterna är bättre i Stockholms län än många delar av resten av landet.

Vi arbetar för att utveckla vårdvalen genom att exempelvis klustra ihop dem för ett mer sammanhållet vårdinnehåll.

Vänsterpartiet hotar hela det fria vårdvalet med att föreslå att all utflyttning av vård från akutsjukhusen ska ske i egen regi.

Man föreslår i sin budget att avskaffa det system med vårdval som under de senaste 10 åren har kortat köer, ökat tillgängligheten och möjliggjort entreprenörskap och nytänkande inom Stockholms sjukvård.

Vänsterpartiet hotar hela det fria vårdvalet med att föreslå att all utflyttning av vård från akutsjukhusen ska ske i egen regi.

Kaos uppstod på landstingsfullmäktige i september 2016, när den splittrade rödgröna oppositionen med hjälp av SD försökte köra över Alliansen.

Trots SD:s stöd lyckades oppositionen sjabbla bort hela voteringen genom tomma stolar och missförstånd bland flera ledamöter, så att Alliansen vann den voteringen.

Faktum är att SD allt oftare väljer att rösta på något av den splittrade rödgröna oppositionens förslag, inte minst i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Alliansen tar ansvar för landstinget. I stället för att backa tillbaka till 70-talet när all välfärd skulle bedrivas offentligt slår de borgerliga partierna vakt om patienters rätt att själva välja sin vårdgivare.

Med vår politik värnas patienters rätt att själva få välja vilken mottagning man vill gå till, vi värnar om sjuksköterskans möjlighet att kunna välja sin arbetsplats.

Sjukvården behöver inte en socialistisk järnhand, utan mer av innovation, entreprenörskap och utveckling.

Det är dock bra att Vänsterpartiet poängterar att Sverigedemokraterna inte är något sjukvårdsparti. Det reser dock frågetecken när vi på senare år noterat att V och SD i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd allt oftare röstar lika.

Marie Ljungberg Schött (M) är sjukvårdslandstingsråd vid Stockholms läns landsting