Elon Musk på ett möte med aktieägare 2014. Foto: Steve Jurvetson

Tesla IF Metalls strejk på Tesla har nu pågått i över tre månader och är därmed den strejk som pågått längst på 80 år. Dagens Arena har pratat med German Bender, utredningschef på Arena Idé, om strejken på Tesla och hur det kan tänkas gå framåt. 

Hur har sympatiåtgärderna fungerat? 

– De har inte fungerat så bra som facken hade hoppats. Tesla har hittat olika sätt att kringgå dem, som till exempel det här med registreringsskyltarna och landtransporter av nya bilar. Soporna har de börjat ta hand om själva. Det har blivit krångligare och troligen dyrare för Tesla, men de har kunnat hålla igång verksamheten i tillräcklig utsträckning. Jag tror ändå att man ska ha tålamod innan man drar slutsatser kring hur sympatiåtgärderna fungerar, det tar ett tag innan de gör ordentlig verkan.

German Bender har lång erfarenhet av forskning inom den svenska arbetsmarknaden och har även varit gästforskare på Harvard University.

 

Hur har strejken påverkat Tesla? 

– Det verkar inte som att den allvarligt har påverkat deras verksamhet i Sverige, men det är lite tidigt att säga. Till exempel har Tesla pausat sin tillverkning i Tyskland, vilket ska vara på grund av attackerna i Röda havet. Men det är inte otänkbart att blockaden mot komponenten som tillverkas i Vetlanda skulle kunna vara en bidragande faktor. Utöver det skulle jag säga att Tesla är vana vid att arbeta runt regler och hinder. Till exempel får biltillverkare i USA inte sälja bilar direkt till kunder i vissa stater, men Tesla har på olika sätt kringgått det under ganska många år. Så trots att deras affärstaktik kan vara besvärlig för dem själva och deras kunder, gör de hellre saker på sitt eget sätt.

Hur har konflikten påverkat opinionen kring facken och kollektivavtal i Sverige? 

– Två undersökningar har gjorts och de visar på mycket starkt stöd för strejken. Mellan 60 och 70 procent av svenskarna stödjer strejken och bara 10 till 20 procent är emot den. I en av undersökningarna frågade man hur förtroendet för Tesla har påverkats av strejken och hälften svarade att det påverkats negativt. Sen har vi också pressen från svenska och nordiska investerare som nu hotar med att sälja sina aktier. Det skulle i förlängningen kunna påverka Teslas börsvärde negativt. Men precis som med sympatiåtgärderna, är det inte mycket som tyder på att Elon Musk bryr sig särskilt mycket om vare sig den allmänna opinionen eller sina aktieägare.

Hur länge kan IF Metall fortsätta strejken? 

– Ekonomiskt finns det egentligen ingen bortre gräns, de kan hålla på i åratal. Även Tesla verkar vara beredda att stå emot väldigt länge. Det är nog viktigt för utgången hur opinionen utvecklas och hur effektiva sympatiåtgärderna är framåt.