Ruiner i Gaza och Morgan Johansson.
"Man kan knappt tala om det som krig längre", säger Morgan Johansson, utrikespolitisk talesperson för S. Foto: 龘雷 / Wikimedia/ Socialdemokraterna

Gaza Över 28 000 personer har dödats i Gaza sedan den 7 oktober. Utan tillgång till mat, skydd eller vård för de över 67 000 skadade väntas dödssiffran stiga under de kommande veckorna. Inför onsdagens utrikespolitiska debatt har Dagens Arena frågat samtliga riksdagspartier vad som kan göras för att stoppa våldet.

Morgan Johansson, Socialdemokraterna 

Vad anser ni måste ske för att våldet i Gaza ska upphöra?

Vi kräver en omedelbar vapenvila. Med tanke på att 99 procent av förlusterna i Gaza är på den palestinska sidan, så kan man knappt tala om det som krig längre. Det är snarare en massaker som utspelar sig inför våra ögon.

Hur kan vi i Sverige verka för att aktörer som Israel och USA ska gå med på en vapenvila?

Sveriges regering måste aktivt och starkt driva på i FN och i EU för en omedelbar vapenvila i Gaza, och kräva att omvärlden använder alla politiska och ekonomiska till buds stående medel att nå dit. 

Eftersom USA står inför ett presidentval, och därmed blir allt mer inrikespolitiskt fokuserat, så är det särskilt viktigt att EU nu agerar starkt och bestämt.

Moderaterna

Vad anser ni måste ske för att våldet i Gaza ska upphöra?

Terroristorganisationen Hamas måste omedelbart och villkorslöst släppa den gisslan de hållit sedan den fruktansvärda attacken mot Israel den 7 oktober 2023. Det civila lidandet som uppstått till följd av Hamas attack är allvarligt och det är viktigt att ett tillfälligt eldupphör kommer på plats så snart som möjligt för att kunna föra in nödhjälp till drabbade civila. 

Att nå en varaktig fred kommer kräva förnyade insatser av många olika parter. Återupptagna förhandlingar mellan Israel och Palestina, där Hamas inte kan inkluderas, är en grundförutsättning för att en sådan fred ska kunna nås. 

Hur kan vi i Sverige verka för att aktörer som Israel och USA ska gå med på en vapenvila?

Det handlar i första hand om att terrororganisationen Hamas måste släppa gisslan.

Frågan om en vapenvila behöver breddas utanför Israel och USA. Sverige och EU måste samarbeta med regionen, och dess huvudaktörer, för att nå en fredsprocess som kan utmynna i en förhandlad tvåstatslösning.

Vänsterpartiet

Vad anser ni måste ske för att våldet i Gaza ska upphöra?

Vänsterpartiet vill se ett omedelbart och permanent eldupphör. Folkfördrivningen måste upphöra, liksom Israels bombningar och markoffensiv. Hamas måste släppa gisslan fri. Blockaden mot Gaza måste hävas och människor måste få tillgång till livsnödvändigheter som vatten, mat, el och sjukvård. Omvärlden måste sätta press på Israel för att få slut på våldet.

 För att vi i längden ska kunna hoppas på en varaktig fred måste Israels ockupation upphöra och palestinierna tillåtas att leva i frihet.

Hur kan vi i Sverige verka för att aktörer som Israel och USA ska gå med på en vapenvila?

Sverige behöver ta tydlig ställning mot Israels bombningar och kräva att allt dödande av civila måste upphöra. Regeringen måste rikta skarp kritik mot Benjamin Netanyahu och Israels regering för brott mot folkrätten. Vänsterpartiet stödjer Sydafrikas stämning av Israel för folkmord och menar att Sveriges regering också bör ta ställning för att saken utreds i domstol. Sverige bör ställa krav i EU på att suspendera EU:s associeringsavtal med Israel. Sverige bör också stoppa all vapenhandel, kalla hem militärattachén från Tel Aviv och avbryta allt militärt samarbete med Israel. Sverige bör ta initiativ till fredssamtal.

Kerstin Lundgren, Centerpartiet

Vad anser ni måste ske för att våldet i Gaza ska upphöra?

En framförhandlad överenskommelse om att det ska upphöra, inklusive att gisslan omedelbart släpps fri

Hur kan vi i Sverige verka för att aktörer som Israel och USA ska gå med på en vapenvila?

Samverka inom EU.

Miljöpartiet

Vad anser ni måste ske för att våldet i Gaza ska upphöra?

Kortsiktigt måste alla aktörer verka för en permanent vapenvila. Israel måste omedelbart upphöra med bombningarna av Gaza. Långsiktigt behöver den israeliska ockupationen av Palestina få ett slut, och vi behöver få till stånd en hållbar fredsprocess som leder till en rättvis tvåstatslösning. Sverige bör ansluta sig till Sydafrikas anmälan till internationella domstolen om att Israel ska utredas för folkmord.

Hur kan vi i Sverige verka för att aktörer som Israel och USA ska gå med på en vapenvila?

Öka pressen på Israel och USA på olika sätt. Miljöpartiet kräver att den svenska regeringen agerar i alla tillgängliga diplomatiska och inofficiella kanaler för en permanent vapenvila, och att gisslan och andra illegalt frihetsberövade personer som hålls av Hamas och Israel återförenas med sina familjer. EU bör pausa associeringsavtalet med Israel och neka personer som bor i israeliska bosättningar inträde till EU och införa ett tillfälligt förbud på produkter från bosättningar.

Kristdemokraterna

Vad anser ni måste ske för att våldet i Gaza ska upphöra?

Ett komplett upphörande av våldet på längre sikt förutsätter att terrorgrupper likt Hamas inte längre har förmågan att genomföra nya attacker likt den som skedde 7 oktober, vilket är orsaken till att det nuvarande kriget överhuvudtaget inleddes. En tvåstatslösning och fredlig samexistens är inte möjlig att uppnå med terrorgrupper som har som yttersta mål att förgöra staten Israel. Det enda hållbara vore en tvåstatslösning där Gaza och Västbanken samlas under ett legitimt palestinskt ledarskap. Därmed bör också Hamas och dylika terrorgrupperingar betraktas som det yttersta hindret för att våldet ska upphöra på sikt, och för att långvarig och hållbar fred ska kunna nås.

Hur kan vi i Sverige verka för att aktörer som Israel och USA ska gå med på en vapenvila?

Det är alla parters ansvar att skydda civila och möjliggöra att humanitär hjälp når civilbefolkningen i Gaza. Utsikterna för en humanitär vapenvila är dock små så länge Hamas fortsätter hålla delar av den gisslan som togs i samband med attackerna mot Israel den 7 oktober. Ett första steg mot vapenvila är därför det krav som Sverige och många andra har framfört: en omedelbar och villkorslös frigivning av samtliga i gisslan som hålls av Hamas och dylika grupperingar.

Vidare har regeringen, liksom EU, understrukit den allvarliga humanitära situationen i Gaza och krävde därför tidigt humanitärt tillträde. Regeringen röstade också för resolutionen om ett eldupphör av humanitära skäl i FN:s generalförsamling den 12 december förra året.

Liberalerna

Vad anser ni måste ske för att våldet i Gaza ska upphöra?

Israel har rätt att försvara sig, i enlighet med folkrätten, inklusive den internationella humanitära rätten. Varje civilt dödsoffer är en tragedi. Men ytterst vilar ansvaret på Hamas. Våldet i Gaza kommer upphöra när Hamas inte längre tillåts hålla civilbefolkningen gisslan som mänskliga sköldar. Hamas villkorslösa kapitulation, med omedelbar och ovillkorlig frigivning av alla gisslan, är förutsättningar för en hållbar fred i Gaza. Det går inte att bygga en långsiktig fred med en dödskult i styret på andra sidan gränsen. 

Hur kan vi i Sverige verka för att aktörer som Israel och USA ska gå med på en vapenvila?

Sverige och EU måste öka pressen på Hamas och deras allierade för att terroristerna ska lägga ned vapnen och kapitulera. Hamasledare som befinner sig i andra länder måste ställas inför rätta. Gisslan måste släppas, utan villkor. En långsiktig och hållbar vapenvila är inte möjlig så länge som roten till kriget, islamism och flerahundraårig antisemitism, utgör ett militärt hot mot demokratin Israel och dess befolkning.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har avböjt att medverka i enkäten.

Flera partier har uppgett till Dagens Arena att svaren är partiets ståndpunkt och inte någon enskild företrädares.