Jämlikhet Är det rimligt, Acko Ankarberg Johansson? frågar Navid Ghannad, ordförande Autism Skåne

Personer med funktionsnedsättning kan inte räkna med att få samma vård som övriga befolkningen. Det är faktiskt inte säkert att de får någon vård över huvud taget. Det framgår tydligt av rapporten Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, som Socialstyrelsens släppte i mars. Rapporten är skrämmande läsning men tyvärr ingen överraskning för alla funktionsnedsatta och deras anhöriga.

Socialstyrelsen lyfter i rapporten ett par exempel på allvarliga brister i vården. För diabetiker kan det vara avgörande att få behandling med blodfettsänkande läkemedel för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Bland diabetiker med intellektuell funktionsnedsättning eller autism är den behandlingen bara hälften så vanlig jämfört med andra diabetespatienter. Kvinnor med bröstcancer och intellektuell funktionsnedsättning eller autism, löper fem gånger så hög risk att dö av cancer än andra patienter med samma sjukdom.

Våra medlemmar vill att sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson svarar på frågan

Varför är vården så ojämlik? Enligt Socialstyrelsen beror det på bristande tillgång till vård, bristande kommunikation och brister i bemötandet. 87 procent av landets vårdcentraler saknar rutiner och arbetssätt för att bemöta personer med funktionsnedsättningar.

Hälften av vårdcentralerna menar själva att de brister i kunskap om hur patientgruppen ska bemötas. De anger också att det saknas kommunikations­stöd eller att det finns men inte används. Samma brister råder, enligt Socialstyrelsen, inom tandvården. Man har inte anpassat arbetssätt, kommunikation eller bemötande för att ta emot patienter med funktionsnedsättningar. För den enskilde individen innebär det tänder som måste dras ut akut, istället för att skador hade kunnat åtgärdas på ett tidigt stadium.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har redan vid 24 års ålder sämre munhälsa än övriga befolkningen.

Autism Skånes medlemmar kan bidra med många exempel som styrker Socialstyrelsens rapport. Många med autism har svårt att anpassa sig till främmande miljöer och situationer. Det leder till att våra medlemmar exempelvis måste avstå ifrån vaccinationer. Om den aktuella vårdcentralen inte kan tänka sig att komma ut till parkeringen och vaccinera patienten medan hen sitter kvar i bilen så blir det ingen spruta.

Våra medlemmars anhöriga vittnar också om att det krävs narkos vid enklare tandvårdsingrepp på grund av att personalen saknar kompetens för att rätt bemöta en patient med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Att söva en patient med funktionsnedsättning kräver samordning mellan flera vårdinrättningar och det ansvaret vilar på de anhöriga.

I Patientlagen slås fast att Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Våra medlemmar vill att sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson svarar på frågan:

Vilka åtgärder tänker du vidta för att ge funktionsnedsatta tillgång till jämlik vård och tandvård, i enlighet med Patientlagen?

Navid Ghannad, ordförande Autism Skåne