Cecilia de Lacerda. Foto: Francisco de Lacerda

Välfärd Under flera månaders tid tvingades psykologen Cecilia de Lacerda sitta i enskilda möten med chefer som krävde att hon skulle förändra sitt beteende. Hon anklagades för att förstöra arbetsmiljön, sprida rädsla och förbjöds att ta upp problem med någon annan än företagets ledning.

Dagens Arena har granskat vårdföretaget Furuhöjden. 

Under en planeringsdag i början av 2023 ska Cecilia de Lacerda och kollegorna på vårdbolaget Furuhöjden i norra Stockholm diskutera i smågrupper hur företaget kan fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. För Cecilia de Lacerda blir det starten på en serie obehagliga möten där hon blir tillrättavisad av flera chefer.

– Jag kom med förslag som sedan förvrängdes, och sen blev jag kallad på möte med vd och chefer. Då läste den ena upp anklagelser mot mig.

Cheferna hade samlat ihop kritik som Cecilia de Lacerda framfört och som de ansåg skulle kunna skada företaget.

– De skulle göra en beteendeförändring av mig. De sa att jag absolut inte fick prata med skyddsombudet, helst inte med min man heller. Det kom mer och mer på listan om allt jag gjort fel, säger hon.

Hotar anställda med vite

Beteendeförändringen de vill uppnå handlade om att Cecilia de Lacerda skulle följa företagets rutiner, ha en positiv inställning i samarbeten, vara inlyssnande och lyhörd.

Furuhöjden jobbar på uppdrag av region Stockholm och finansieras till stor del av skattemedel. Utåt sett gör de sitt jobb. Men på insidan finns en tystnadskultur och hot om att tvingas betala sex månadslöner i vite för den som sprider information. Dagens Arena har tagit del av dokument, inspelningar och pratat med flera anställda på företaget som vittnar om att ledningen tystar anställda.

Cecilia de Lacerda berättar för skyddsombudet på arbetsplatsen om vad som pågår. De anser att hon utsätts för kränkande särbehandling. I inspelningen från ett av mötena mellan Cecilia de Lacerda och företagets ledning säger en av dem att hon inte ska prata med skyddsombudet om kränkande särbehandling, eftersom företagets rutiner säger att sådana frågor ska tas upp med närmsta chef.

Får erinran – två gånger

När de återkommande mötena inte leder till att Cecilia de Lacerda förändrar sitt beteende ger cheferna henne en erinran, en tillsägelse som kan leda till uppsägning om det upprepas. Det står att hon inte följt anställningsavtalet genom att återkommande tala illa om ledningen och verksamheten och att hon har skapat dålig stämning.

Chefen som leder mötet säger att Cecilia de Lacerda har kritiserat hans utseende, att hon inte vill ha enskilda möten trots att man inte har rätt att säga nej till det, att hon motverkar stresshantering och att hon inte velat vara med på en utvecklingsdag.

Två veckor senare läggs ytterligare en erinran fram. Cecilia de Lacerda har tagit ut komptid på fel sätt genom att samla ihop extra tid från flera dagar och tagit ut den vid ett och samma tillfälle, vilket företaget inte tillåter.

Kränkande särbehandling

Cecilia de Lacerda tar hjälp av skyddsombudet trots att ledningen tycker att medarbetare bara ska prata med dem. Tillsammans söker de efter arbetsplatsens riktlinjer om kränkande särbehandling, men hittar inga.

I oktober 2023 skickar skyddsombudet till slut en begäran till Arbetsmiljöverket om en utredning. Skyddsombudet begär också att arbetsgivaren tar fram en policy mot kränkande särbehandling, att en opartisk utredare tillsätts och att de enskilda samtalen med Cecilia de Lacerda upphör.

Varken skyddsombudet eller Cecilia de Lacerda får läsa utredningen som genomförs av företagshälsovården. Men skyddsombudet får delar av resultatet presenterat för sig av en av cheferna. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport anser skyddsombudet att:

”Det är märkligt att den andra parten inte får ta del av rapporten i sin helhet. Litar inte på de uppgifter som står i rapporten, hur väl uppgifterna som är lämnade till utredaren stämmer överens.”

”Ett fruktansvärt år”

Mötena med cheferna nöter till slut ned Cecilia de Lacerda. Redan innan Arbetsmiljöverket genomför inspektionen säger hon upp sig.

– Förra året var ett fruktansvärt år. Jag är en ambitiös kvinna och jobbar alltid för att vara sjyst och göra ett bra jobb med patienterna. Det här kom som en kalldusch. Som att kallas upp till rektorn för att jag gjort något som de tycker är fel, för att ha påkallat deras uppmärksamhet om saker som inte fungerar.

I efterhand önskar hon att hon kontaktat skyddsombudet mycket tidigare.

– Min avsikt har aldrig varit att skada företaget, säger Cecilia de Lacerda.

Dagens Arena har frågat företagets vd Ewa Einerth hur hon tycker att de behandlat Cecilia de Lacerda. Hon svarar skriftligt: “Vi kan inte kommentera individärenden.”

Flera som är rädda

Dagens Arena har även pratat med andra tidigare medarbetare som känt sig illa behandlade och inte kunnat prata om det på arbetsplatsen för att de upplevt att ledningen inte tillåtit det. De säger att de är rädda för negativa konsekvenser från cheferna på Furuhöjden om de berättar hur de behandlats och om arbetsmiljöproblemen.

Dagens Arena har frågat Furuhöjdens vd Ewa Einerth om det finns något som ledningen inte vill ska komma ut, med tanke på medarbetarnas uppfattning att de styr dem mot att inte prata om problem med andra än ledningen och hoten om vite.

Vill inte dölja något

– Vi kan inte kommentera individärenden. Sekretessförbindelsen är som sagt ett standardavtal för att skydda företagshemligheter och känslig information, den har ingenting med visselblåsarlagen eller lagen om meddelarskydd att göra, skriver hon i ett svar.

Flera har också sagt att Cecilia de Lacerda var en omtyckt medarbetare och att de är förvånade över att företaget behandlat henne som de gjort.

Dagens Arena har också pratat med nuvarande och tidigare medarbetare på företaget som tycker att det är en bra arbetsplats och inte känner igen bilden av att det finns problem med arbetsmiljön.