Bild: Anna Tärnhuvud/Liberalerna/Wikimedia

Nyhet Svensk blockpolitik har länge präglats av klassisk vänster-höger-politik men utmanas nu av värderingslinjen. Det har gjort att vi har två polariserade block, där få av partierna trivs och där regeringsbildningen försvåras, menar statsvetare Ulf Bjereld.

I riksdagsvalet tappar Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna stort jämfört med valet 2018. Samtliga partier har en sak gemensamt: de trivs inte särskilt bra i sitt politiska block. Framför allt för Liberalerna och Centerpartiet har det varit svårt att positionera sig på samma sida som sina ideologiska motpoler, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Ulf Bjereld, S-märkt statsvetare, menar att partierna blocken är polariserade på antingen vänster-höger-skalan, som Vänsterpartiet och Centerpartiet, eller GAL-TAN-skalan, som Liberalerna och Sverigedemokraterna. Även Sverigedemokraterna och Moderaterna står långt ifrån varandra i frågar om socialförsäkringar, a-kassan och välfärden. Enligt Ulf Bjereld skapar de polariserande elementen interna spänningar och gör blocken mindre trovärdiga. 

– Väldigt få av de inblandade partierna trivs särskilt bra i de här blocken. Men de är nödda och tvungna för möjligheten att kunna påverka samhället i den riktning de vill. Nästa mandatperiod och kanske bara närmaste året kommer utsätta respektive sida för svåra påfrestningar, säger han.

I nuläget talar mycket för att Ulf Kristersson kommer att få bilda regering. Men Ulf Bjereld tror att även om SD och L, som inte vill se varandra i en regering, släpper fram en M-KD-regering kommer det bli svårt Ulf Kristersson att hålla ihop den med dem som stödpartier. En budgetstrid kan vänta strax efter att nästa mandatperiod inleds, framhåller han.

– Helst vill L inte budgetförhandla med SD, och om M och KD lägger fram en budget som förhandlats med dem kan L efter stor vånda lägga ned sin röst. Då kanske S och C lägger fram en gemensamt budget för att visa att de står till förfogande som regeringsalternativ. Då får V och MP välja om de ska rösta ja till den, säger Ulf Bjereld.

SD kräver inflytande i förhållande till sin storlek och har sagt att ministerposter ska diskuteras. Tror du att de kan få sitta med i regeringen?

– Nej, jag skulle bli väldigt förvånad. L har bundit sig väldigt hårt vid masten. Det skulle utlysa inbördeskrig i partiet om de släppte fram dem. Detsamma gäller för SD om de skulle släppa fram L.

Något annat som Ulf Bjereld menar står klart efter valet är att de flesta partier kommer att få göra en djup intern valanalys. Och att det finns splittringar i partierna i synen på hur vägen fram ska se ut.

– Det råder redan nu en enighet om att M:s strategi var misslyckad. Man omfamnade SD i syfte att normalisera dem och på det sättet underlätta att de skulle bli en del av regeringsunderlaget. Meningen var inte att de skulle växa och bli större än M och på så sätt försvaga partiets plattform som regeringsbildare. Där kommer man få diskutera hur den relationen ska se ut framöver.

Men det är väl inget som säger att SD inte skulle vuxit sig större om M inte omfamnade dem?

– Nej, men de hade kunnat göra det på ett annat sätt. Ulf Kristersson gick så långt att han offentligt sa att SD är det enda parti som haft rätt om migrationspolitiken och såg problemen långt före alla andra partier. Det är ytterst ovanligt att ett parti säger så om ett annat parti. Det kan ha fått många moderater som inte hade så stark partiidentifikation att gå till SD i stället. Vallokalsundersökningen visar att den allra största väljarströmmen till SD kommer från M, säger Ulf Bjereld. 

Även inom Vänsterpartiet kan det bli svårt att hålla samman partiet i valanalysen, enligt Ulf Bjereld. 

– V:s strategi var att locka SD-väljare, arbetare och besvikna socialdemokrater. För att göra det fokuserade man starkt på vänster-höger-konflikten. Det gjorde att man släppte klimatpolitiken och starkt tonade ned flyktingpolitiken. Den strategin hade förutsatt att man lyckats få upp vänster-höger-frågorna på agendan men det misslyckades man med.

Mycket är i nuläget oklart och spekulationer florerar fritt i media. Vad man ändå kan konstatera, enligt Ulf Bjereld, är att blockpolitiken i Sverige förändrats och komplicerats nu när den utmanas av värderingsdimensionen. 

– Sverige blir mer likt övriga Europa. Vi var tidigare det land där vänster-höger-dimensionen dominerat allra starkast, utan större konkurrens av andra dimensioner. I övriga europeiska länder har det funnits andra politiska skiljelinjer som stat-kyrka, stad-land, centrum-periferi, vilket har försvårat den här tvåblocksindelningen. Sverige blir nu ett vanligt europeiskt land när vänster-höger-dimensionen inte äger politiken på samma sätt den gjort under så många decennier, säger Ulf Bjereld.

Men vad tänker väljarna om att vi har två polariserade block? 

– Det är klart att de har ett bekymmer med det. Samtidigt röstar väljarna gärna i blocktermer och inom blockgränser. De byter gärna hellre parti inom blocken än mellan dem. Men väljare är inte alltid rationella. Frågar man dem säger ena sidan att partierna borde samarbeta mer, men de är lika oeniga om i vad samarbetet ska bestå och mellan vilka partier det ska utföras. Då blir det ändå block, säger Ulf Bjereld.