Peter Carpelan, M

Att som Vänsterpartiet göra sjukvårdens utmaningar till ett huvudstadsproblem är naivt och verklighetsfrånvänt, skriver Peter Carpelan, moderat forsknings- och personallandstingsråd vid Stockholms läns landsting i en replik om sjukvårdens personalkris.

Stockholms läns landsting har precis som övriga landsting och regioner utmaningar för att klara kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården i allmänhet och inom akut- och slutenvården i synnerhet.

Håkan Jörnehed (V) och Catarina Wahlgren (V) gör det enkelt för sig genom att göra sjukvårdens utmaningar till ett huvudstadsproblem. Naivt och verklighetsfrånvänt.

Sedan jag tillträdde som forsknings- och personallandstingsråd hösten 2014 har Stockholms läns landsting arbetat strategiskt med kompetensförsörjningsfrågorna.

Vi har tagit beslut om en strategi, tillsammans med bland andra Vänsterpartiet, som pekar ut fem strategiska områden såsom kompetensförsörjning, utbildning, vidareutbildning, lönebildning samt ledarskap.

Utifrån strategin tas nu en handlingsplan fram med konkreta åtgärder och som ska beslutas av landstingsstyrelsen i juni i år.

Skribenterna har helt rätt i att vi behöver stärka landstinget som en attraktiv och modern arbetsgivare, vilket vi nu gör.

Sjuksköterskor och undersköterskor får en arbetstidsmodell som premierar arbete på obekväm arbetstid

För att ge några exempel:

  • Sjuksköterskor och undersköterskor får en arbetstidsmodell som premierar arbete på obekväm arbetstid såsom under kvällar, nätter och helger. Liknande läkarnas jour- och beredskap.
  • Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ska vara schemalagda tillsammans för att tillsammans fokusera på att ge den bästa vården till patienten.
  • Kliniska karriärer för samtliga professioner inom hälso- och sjukvården.
  • Full lön för sjuksköterskor som väljer att genomgå specialistutbildning.
  • Fler AT-platser för att förkorta tiden mellan grundutbildningen och läkarlegitimation för läkare.

Dessutom måste den (V)-stödda regeringen ta sitt ansvar och se till att hälso- och sjukvårdsutbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov av läkare och sjuksköterskor samt landstingens och regionernas behov av kompetens.

Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd vid Stockholms läns landsting