Ilan De Basso (S),Carina Ödebrink (S)

Av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Skatter som går till det de är avsedda för. Det är den verkliga vinsten i välfärden, där vinsttaket är ett viktigt verktyg, skriver Carina Ödebrink (S), distriktsordförande, och Ilan De Basso (S), vice ordförande Jönköpings läns partidistrikt.

Den välfärd vi i dag känner är sprungen ur en konkret erfarenhet och mycket enkel idé.

Det måste vara en självklarhet att alla människor har rätt till utbildning, vård och omsorg. Om du blir sjuk eller förlorar ditt arbete så ska du ändå ha möjlighet att försörja dig och de dina.

Så startade välfärden, det stora flertalet i samhället insåg att om vi ska förändra och förbättra livet så kan vi inte göra det var och en på egen hand utan vi behöver gå samman.

Det välstånd vi tillsammans skapar ska komma alla till del genom omfördelning.

Av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Det skapar styrka och tillväxt för individen men också för samhället.

Men det finns också en djup moralisk dimension i välfärden.

Vi har alla ett ansvar att bidra till välfärden – gör din plikt och kräv din rätt. Det handlar om en slags allemansrätt eller samhällskontrakt mellan oss som medborgare. Vi hjälper varandra genom livet och över generationer.

De gemensamma resurser vi tillsammans investerar i välfärden har aldrig varit avsedda för något annat än just välfärd.

Vi hjälper varandra genom livet och över generationer.

Att den socialdemokratiskt ledda regeringen nu, tillsammans med Vänsterpartiet, kan presentera ett förslag om ett vinsttak för privata välfärdsföretag inom skolan och omsorgen är mycket angeläget för att styra upp och begränsa den privatiseringsutveckling vi sett de senaste decennierna.

Socialdemokraterna i Jönköpings län tycker att detta är ett bra första steg att ta, och vårt mål är att de medel som är avsedda för skola, vård och omsorg ska gå till detta – inte till stora vinster.

Förslaget kommer självklart att möta motstånd när det presenteras för riksdagen, av de fyra borgerliga partierna som, tillsammans med SD, ser välfärden som vilken vara som helst på marknaden.

Det finns också en oerhört stark vinstlobby som till vilket pris som helst vill bevara dagens ordning. Krafter som inte drar sig för att använda våra gemensamma resurser för att driva opinion om att vinster ska fortsätta tas ut till privata företag.

Men politik är att vilja och därför gäller att stå upp för det vi tror på och lovat väljarna.

Ska vi utveckla den svenska modellen behöver välfärden mer resurser, inte mindre och också en ordning där skattemedel går till det de är avsedda för – det är den verkliga vinsten i välfärden!

Carina Ödebrink är distriktsordförande (S), Jönköpings läns partidistrikt

Ilan De Basso är vice ordförande (S), Jönköpings läns partidistrikt