Ilan De Basso skriver slutreplik i debatten med Abir Al-Sahlani.

Arbetslivet Runt om i landet förekommer våld, hot och trakasserier på våra arbetsplatser. Alla arbetstagare ska kunna känna sig trygga på jobbet, det måste vi kunna enas om oavsett politisk färg. Varför motsätter sig då Sverigedemokraterna förslag om ökad trygghet i arbetslivet?

Vi måste göra mer för att stärka tryggheten, rättvisan och respekten för människor, både på och utanför jobbet. Oroväckande många arbetstagare utsätts för våld och hot på sin arbetsplats av andra än sina kollegor och chefer. Det kan handla om trakasserier från en kund i matbutiken, en passagerare på SJ-tåget eller en brukare du tar hand om. Riskerna att utsättas för våld och trakasserier på arbetsplatsen är dessutom betydligt större om du är kvinna.

SD-regeringen sitter på händerna och har fortfarande inte agerat

Den internationella arbetsorganisationen ILO antog under 2019 en historisk konvention som förbjuder våld och trakasserier i arbetslivet, ILO-konvention 190. Vi socialdemokrater förberedde under vår tid i regering för att Sverige skulle ratificera konventionen och föra in den i svensk lag. Det enda SD-regeringen behöver göra nu är att slutföra arbetet, men det händer ingenting.

SD-regeringen sitter på händerna och har fortfarande inte agerat för att skydda arbetstagare från våld och trakasserier. Sverige har hamnat på efterkälken. EU uppmanar nu medlemsländerna att anta konventionen, något Sverigedemokraterna aktivt motarbetar i Europaparlamentet.

När sysselsättningsutskottet i Europaparlamentet nyligen röstade om konventionen fick det brett stöd från alla utom två ledamöter som röstade emot: Sverigedemokraternas Johan Nissinen och hans konservativa partikollega från Spanien. Till och med ledamöter från den mest högerextrema gruppen, Identitet och Demokrati, stöttade förslaget. Det är skamligt att Sverigedemokraterna aktivt motarbetar förslag som skulle göra arbetsplatsen tryggare för svenska arbetstagare.

Sverigedemokraternas agerande är direkt arbetstagar- och kvinnofientligt. Men det är tyvärr inte första gången de röstar emot svenska arbetstagares intressen och istället skyddar storföretagens rätt att exploatera och utnyttja arbetare.

ILO-konventionen skulle innebära att vi stärker arbetsmiljöarbetet och att arbetsgivaransvaret tydliggörs i fråga om trygghet på jobbet. Det skulle stärka diskrimineringslagen för de som arbetar inom handel, kollektivtrafiken, personlig assistans eller biblioteket. Med hårdare krav på arbetsgivare att motverka våld och trakasserier av till exempel kunder, brukare, besökare eller elever kan vi öka tryggheten på betydligt fler arbetsplatser.

I veckan går förslaget vidare till hela Europaparlamentet för omröstning. För oss socialdemokrater är konventionen ett viktigt steg framåt för att lagfästa allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier. Vi socialdemokrater ger inte upp när Sverigedemokraterna väljer att svika svenska arbetare. Istället fortsätter vi kampen för att skapa ett mer hållbart arbetsliv som bygger på jämlikhet, värdighet och respekt. Det är dags att även SD-regeringen ställer sig på arbetstagarnas sida.

Ilan De Basso (S), Europaparlamentariker