På fredagsmorgonen debatterade Maciej Zaremba och Anders W Jonsson de olönsamma patienterna i P1 Morgon. Patienter som får vänta längre på vård eftersom det inte är lönsamt för vårdcentraler och sjukhus att behandla dem.

Det är ett cyniskt system där diagnoser och vård prissätts på ett sätt som sorterar in patienter i en hierarki: Lättbehandlad – grattis du hamnar först i kön. Multisjuk? Sorry, du hamnar längst bak i kön med en låst dörr framför.

Stockholms läns landsting utmärker sig genom att vårdvalet premierar antalet besök i stället för kvaliteten på besöket. Det leder till att äldre och svårt sjuka trängs undan. Vårdvalet har heller inte lett till en mer effektiv vård och som har kritiserat vårdvalet för att vara underfinansierat.

Men vad som är värt att påminna om är att alliansen tillsammans med MP i oktober föreslog “förbättringar” av vårdvalet. Förbättringar som helt bortsåg från den undanträngningseffekt som vårdvalet leder till. De bär med andra ord ett tungt ansvar för den situation som nu råder – något som är väl värt att hålla i minnet fram till nästa val.