Bild: Stock.xchng

Vårdvalet har varken kortat väntetider eller ökat effektiviteten, enligt ny utvärdering. ”I Stockholm har svaga patientgrupper trängts undan”, säger Gunnar Berglund, Stockholms läkarförening. 

Det fria vårdvalet har inte lett till en mer effektiv vård. Inte heller har väntetiden för vård kortats. Det framkommer i en ny rapport från myndigheten för Vårdanalys.

– Tanken var ju att de medicinskt sämre vårdgivarna skulle slås ut. Och den effekten ser vi inte här. Den här reformen har inte i det avseendet haft någon kvalitetsdrivande effekt, säger Ulrika Winblad, docent vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet, till Ekot.

Sedan 2010 är alla landsting i Sverige tvungna att låta privata vårdcentraler etablera sig. Enligt en mätning som genomfördes ett drygt halvår efter att reformen genomfördes har 223 nya vårdcentraler tillkommit.

I Stockholm säger Gunnar Berglund, distriktsläkare och 2:e vice ordförande för Stockholms Läkarförening, att reformen har gynnar unga och friska – medan gamla och sjuka trängs undan.

– Självklart ska patienter kunna välja vilken vårdcentral de ska kunna gå till. Jag är inte emot ett vårdval. Men vi har många indicier från patienter och kollegor om att reformen har lett till att den som söker vård bara kan få hjälp för en sak åt gången.

Underfinansiering ger ökad risk för misstag
Vårdvalets utformning skiljer sig åt mellan olika landsting. Men Gunnar Berglund kan se gemensamma paralleller i de tre största landstingen; Stockholm, Västra Götaland och region Skåne.

– Den generella finansieringen är låg. I och med underfinansieringen måste läkarna hålla väldigt högt tempo. Då är risken att det går fel. Det är också de här tre landstingen som sticker ut genom att ha den i särklass högsta antibiotikaförskrivningen i Sverige, säger han.

I Stockholm har antalet besök stor betydelse för den ersättning vårdcentralerna får. Det har, enligt Gunnar Berglund, lett till att ett antal vårdcentraler öppnat jour- och drop-inmottagningar – där de som tidigare kunde få råd över telefon nu rekommenderas komma.

– Alla som jobbar inom primärvården är väldigt seriösa och vill ta hand om de som är gamla och svårt sjuka – de som verkligen behöver vår hjälp. Men de tar tid.

– Då gör man så att på förmiddagen tar man massor av små korta besök, förkylningar och sådana som kanske egentligen inte hade behövt komma. Det gör man för att på eftermiddagen ha tid att ta hand om dem som verkligen behöver vård.

– När vårdvalet först infördes sa jag att man offrar de som är gamla och sjuka på tillgänglighetens altare. Den här rapporten visar att jag har haft rätt i min analys. Därför behöver vi en annan ersättningsform – som inte bara gynnar antalet patienter vi tar emot. Utan mer vad vi gör med dem, eller hur tunga besöka det är.

Svårt för patienter att mäta medicinsk kvalitet
Av rapporten från myndigheten för Vårdanalys framkommer att patienter framför allt väljer vårdcentral utifrån rykte och närhet. Inte utifrån medicinsk, klinisk information.

– Att jämföra medicinska fakta för en lekman är jättesvårt. Patienter går på hörsägen mycket mer än de kvalitetsjämförelser som finns. Och jämförelserna säger i det närmaste ingenting alls om kvaliteten på vården, säger Gunnar Berglund.