Bild: Jeppe Gustafsson/ SCANPIX

De borgerliga partierna och Miljöpartiet tycks helt ha missat kritiken när de nu föreslår förändringar av Vårdvalet, menar Stockholms läkarförening.

I en blocköverskridande överenskommelse mellan allianspartierna och Miljöpartiet i Stockholm läns landsting presenterades på tisdagen på DN-debatt hur Vårdval Stockholm ska utvecklas.

Vårdvalet, som tidigare har kritiserats för att missgynna äldre och svårt sjuka, ska nu förbättras genom att 50 miljoner kronor ska satsas på en mer jämlik vård. I överenskommelsen ingår även sådant som en ökat fokus på sjukdomsförebyggande vård och kompetensutveckling för läkare och sjuksköterskor.

”Genom vår samsyn skapas en bredare politisk enighet för Vårdval Stockholm som kan hålla över tid och valresultat. Det innebär en trygghet för alla de anställda, patienter och anhöriga som är oroliga för att valfrihetsreformen skulle rullas tillbaka.” skriver hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) tillsammans med de övriga partiernas sjukvårdsrepresentanter.
– Det som möjligtvis är positivt är att det är en blocköverskridande överenskommelse, som blir mer hållbar över val, säger Thomas Flodin, ordförande för Stockholms läkarförening, till Dagens Arena.

Men i övrigt har Thomas Flodin mycket få positiva ord att säga om den överenskommelse som nu har slutits.
– Det som är bekymret med vårdvalet är att man inte gör någon uppräkning av ersättningen, som är alldeles för låg i dag. Vårdvalet är underfinansierat och satsningarna som kommer nu är alldeles för små. Vi kan inte säga att det här är ett kvalitativt steg framåt.

Vårdvalets utformning skiljer sig åt mellan olika landsting. I Stockholm har antalet besök stor betydelse för den ersättning vårdcentralerna får. Det har exempelvis lett till att läkare får ta hand om uppgifter som sjuksköterskor skulle kunna hantera – eftersom det ger mer pengar. I våras framkom också i en rapport från myndigheten för Vårdanalys att Vårdval Stockholm varken lett till mer effektiv vård eller att väntetiden för vård kortats.

– Vårdvalets utformning påverkar arbetssättet och leder bland annat till att man premierar antalet besök i stället för kvaliteten på besöket. Det har vi kritiserat under ett antal år – men när man nu gör vad man beskriver som en stor positiv förändring så har man helt bortsett från den kritiken, säger Thomas Flodin.