Ali Esbati, Christina Höj Larsen och Maj Karlsson

debatt Det hänsynslösa utnyttjandet av människor och välfärdssystem måste stoppas. För att det ska vara möjligt måste vinsterna i välfärden stoppas och regelverket kring arbetskraftsinvandringen reformeras. Om S vill agera på riktigt måste de skrota flera av punkterna i januariavtalet, skriver ledande företrädare för V.

SVT har i flera reportage visat hur privata företag inom assistanssektorn utnyttjar regelverk och utsatta människor för att tjäna stora pengar från välfärden. Problemet är inte nytt. Genom att lura fattiga och utsatta människor som har barn med funktionsnedsättning till Sverige i hopp om ett bättre liv, har dessa företag tjänat stora pengar. Väl i Sverige är arbetsvillkoren usla och lönerna betydligt lägre än lovat. Förhoppningarna om ett bättre liv för barnen grusas. Den som klagar på villkoren riskerar utvisning.

Detta cyniska utnyttjande av människor kallas ibland för brukarimport. Begreppet osynliggör och avhumaniserar de människor som utnyttjas. De beskrivs istället som varor som inte bör korsa våra gränser. Därmed placeras också de regelverk som möjliggör utnyttjandet i skymundan och utnyttjas av de som vill se ett mer stängt Sverige och samtidigt misstänkliggöra de som lever med assistans.

De vinster som görs av företagen genom att bland annat utnyttja utländsk arbetskraft kan tas ut av företagens ägare utan begränsningar.

Utnyttjandet och fusket möjliggörs av regelverket kring arbetskraftsinvandring och de obegränsade möjligheterna att göra vinstuttag från välfärden. I Sverige är det arbetsgivarna som avgör vilka som ska få komma hit och jobba. Utöver Estland och Lettland är vi det enda landet i EU som inte gör en arbetsmarknadsprövning innan arbetstillstånd beviljas. Arbetserbjudandets villkor och lön är inte bindande och om det visar sig att de inte lever upp till kraven är det löntagaren som riskerar utvisning, medan företaget går fritt.

De vinster som görs av företagen genom att bland annat utnyttja utländsk arbetskraft kan tas ut av företagens ägare utan begränsningar. Ägarna till ett av företagen i SVT:s granskning har tagit ut 45 miljoner kronor i vinst de två senaste åren.

Företrädare för M och S tävlar om vem som är mest upprörd och kan agera hårdast mot fusket inom välfärden, men vägrar se de verkliga orsakerna bakom problemen.

Att förbjuda arbetskraftsinvandring för personliga assistenter, som M vill, är ett slag i luften. Det är oklart om en sådan lagsstiftning ens är möjlig, och det är inte svårt att se hur den skulle kunna kringgås av den som vill utnyttja systemet. Exploateringen av arbetskraft hittar ständigt nya vägar i ett system som ger arbetsgivaren all makt.

S har gått med på ett januariavtal som säger att ”dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas” och att ”regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden”. Den utredning om arbetskraftsinvandring som regeringen tillsatt kommer inte lösa dessa problem.

Ytterligare en risk med de falska lösningar som S och M presenterar är att de drabbar dem som gör rätt för sig. Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, menar att jakten på de som fuskar har gjort det svårare att få assistans för de som verkligen behöver det. Människor som är beroende av assistans för att kunna leva ett fullvärdigt liv nekas därmed denna rättighet.

Det är inte rimligt att hänsynslöst utnyttjande av arbetskraft, människor med behov av assistans och välfärdssystem får fortsätta för att tillfredsställa C och L. För att verkligen komma åt detta problem måste det bli stopp på de obegränsade vinstmöjligheterna i välfärden och regelverket kring arbetskraftsinvandringen reformeras. Flera av januariavtalets punkter har redan fallit. Det är hög tid att även slopa dessa.

 

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)

Christina Höj Larsen, talesperson för asyl- och migrationsfrågor (V)

Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson (V)