Maj Karlsson (V)

debatt Det måste bli lägre trösklar för att få hjälp från socialtjänsten. Därför behöver vi inrätta en första linjens socialtjänst som ger hjälp utan myndighetsutövning, skriver Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson (V), inför riksdagens socialpolitiska debatt.

Medan Melodifestivalen och Stjärnornas stjärna glittrade, prinsessan Estelle beundrades för sin nya designklänning och chipsskålarna dukades fram, var det desperata småbarnsföräldrar som ringde runt till vänner och familj för att få låna 500 kronor till mat och blöjor i helgen.

Vem ser dem? Tyvärr inte alltid den socialtjänst som borde gripit in.

Idag staplas illavarslande tecken om överarbetade unga socialsekreterare, kraftiga neddragningar på verksamheten och ökade avslag. Dessutom sprids en osann och förljugen inställning från borgerligt håll, att de flesta som söker hjälp egentligen är fuskare. Vi har också en S-ledd regering som är i det närmsta initiativlös på området trots att det behövs aktiva åtgärder.

Vänsterpartiet vill bygga ett Sverige för alla, inte bara för några få. Vi har i budgetförhandlingar fått igenom bra och välkomna förstärkningar i form av satsningar på socialtjänsten men det räcker inte.

Socialtjänsten behöver moderniseras för att stå bättre rustad att kunna möta människors behov utifrån ett rättighetsperspektiv.

Vänsterpartiet vill därför:

  • Att människor i behov av ekonomiskt bistånd bör kunna få socialrättsligt stöd.

Idag får många avslag, i Stockholm t ex ges avslag på 80 procent av alla ansökningar. För att förbättra rättssäkerheten bör de som är i behov av grundläggande försörjning få råd och stöd från fristående ombud med socialrättslig kompetens vid behov.

  • Att trösklarna till socialtjänsten sänks genom att inrätta en första linjens socialtjänst, dvs öppna mottagningar som ger stödinsatser utan myndighetsutövning.

Idag måste man bli utredd och få ett beslut om man ska kunna få hjälp och stöd från socialtjänsten. Det gör att man t ex inte kan vara anonym och att det upplevs som ett stort steg att söka hjälp från socialtjänsten.

Lagen bör också ändras så att barn alltid får bistånd om föräldrarna inte har inkomster.

  •  Att hålen i det yttersta skyddsnätet täpps till omgående.

En lagändring bör göras så att ekonomiskt bistånd inte kan villkoras då det innebär att människor inte kan betala mat och hyra. Lagen bör också ändras så att barn alltid får bistånd om föräldrarna inte har inkomster.

Idag villkoras det ekonomiska biståndet på ett godtyckligt sätt. Det gör att man aldrig kan vara säker på att ha pengar till grundläggande försörjning som mat och hyra mer än en månad i taget.

Att stå till arbetsmarknadens förfogande kan innebära vad som helst. I vissa fall krävs bara att någon är inskriven på arbetsförmedlingen, i andra fall att man redovisar sökta arbeten till både arbetsförmedlingen och socialtjänsten, att man har praktik på heltid etc.

Att vara borta en timme från praktiken kan göra att hela månadens försörjningsstöd till hela familjen dras in.

  • Dessutom vill vi att ett fristående barnombud alltid ska finnas för barn i kontakt med socialtjänsten som ser till att barnets röst tillvaratas.

Idag finns många barn och ungdomar som upplever en stor maktlöshet i kontakten med socialtjänsten.

Därför bör de alltid erbjudas stöd från en vuxen som inte tillhör socialtjänsten, någon som kan följa med på möten och stötta under såväl utredning som insatser som t ex placeringar.

Vänsterpartiets utgångspunkt är att sociala problem skapas av sociala orättvisor. Sociala problem är kopplade till hur samhället ser ut och åtgärdas därför bäst med lösningar på en samhällelig nivå.

Men det är enskilda människor som drabbas av problemen och en del drabbas hårdare än andra. Och då ska en värdig socialtjänst finnas där för oss när vi behöver.

Socialtjänsten ska inte vara en fattigfälla. Utan en väg ut ur den.

Maj Karlsson är socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.