Christofer Fjellner (M)

Malin Björk (V) menar i en debattartikel att jag skulle motverka att EU:s frihandelsavtal leder till ökad jämställdhet.I själva verket är det Vänsterns handelspolitik som motverkar jämställdhet och straffar särskilt fattiga kvinnor, skriver Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M) i en replik.

Malin Björks attack mot den frihandel som skapar jämställdhet och välstånd för världens fattigaste kvinnor bygger på så gammal skåpmat att den till och med borde vara ovärdig för ett gammalt reformerat kommunistparti.

I själva verket dömer Malin Björks politik fattiga kvinnor till ett liv utan eget arbete. Hon tycks helt ha glömt den helt överväldigande bevisningen om att frihandel skapar välstånd, förintar fattigdom och ökar jämställdheten mellan kvinnor och män.

Frihandel, liberalisering och privatiseringar främjar jämställdhet. Av världens tio mest jämställda länder enligt World Economic Forum tillhör sex länder tätligan av ekonomisk frihet dvs, frihandel, avreglering och låga skatter.

Det är varken konstigt eller förvånande. Problemet är att världens kvinnor i alltför låg utsträckning fått njuta av frihandelns frukter i form att nya, bättre och mer välbetalda jobb.

Det gäller kanske främst i fattiga länder där alltför få kvinnor har en riktig lön att leva på och därför i för låg utsträckning har möjlighet att investera i sina gemenskaper och i hälsa och utbildning till sina barn.

Historien visar med all tydlighet att frihandel är det bästa sättet att utrota fattigdom. Men det är inte heller något som Björk verkar ha förstått.

Björk har vid varje möjligt tillfälle röstat emot att riva handelshinder och tullmurar och särskilt mot fattiga länder. Namibia, Swaziland, Botswana, Sydafrika, Lesotho, Mocambique, Ghana, Sri Lanka, Burma, Bolivia och Ecuador är bara några av de länder som hon och Vänsterpartiet tycker förtjänar högre tullar när de vill exportera till Europa. Det slår hårt mot de fattiga i dessa länder och vi vet mycket väl att det slår som hårdast mot de fattiga kvinnorna där.

Det är precis Malin Björks politik och förslag som håller tillbaka kvinnors möjlighet att dra nytta av globalisering och frihandel.

Som svenskar kan jag och Björk självklart tycka att kraven på jämställdhet i länder utanför EU inte bara framstår som rimliga utan till och med inte som tillräckligt ambitiösa. Men vi får inte glömma att många av EU:s förhandlingspartners i frihandelsförhandlingar faktiskt är demokratier. Om EU kommer med krav att de ska bedriva en annan jämställdhetspolitisk för att de ska få handla med EU kommer de med rätta ha synpunkter på att gamla kolonialmakter kommer med krav på hur de ska utforma sina samhällen.

De upplever det helt enkelt som nyimperialism.

Malin Björk har rätt i att många av EU:s frihandelsavtal är alltför dåliga och gör för lite för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Problemet är ju bara att det är precis Malin Björks politik och de förslag som hon lägger som håller tillbaka kvinnors möjlighet att dra nytta av globaliseringens och frihandelns vinster.

Christofer Fjellner är Europaparlamentariker (M), utskottet för internationell handel