Nyhet Nio av tio väljare anser att politikerna inte tar bostadsbristen på allvar. Gapet mellan väljarstöd och förtroende för bostadspolitiken är störst bland M, S och SD. V har störst förtroende bland hyresgäster, visar ny undersökning från Hyresgästföreningen/Novus.

Förtroendet för partierna i bostadsfrågan är väldigt lågt. Endast en av tio väljare anser att politikerna tar bostadsbristen på tillräckligt stort allvar. Vänsterpartiet har störst förtroende bland hyresgäster medan Moderaterna sticker ut bland småhusägare. Men störst stöd bland väljare i alla boendeformer har Socialdemokraterna. Detta visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen och Novus som släpps i dag.

Nio av tio väljare tycker att det är ett politiskt ansvar att lösa bostadsbristen. Och en tredjedel av alla väljare anger att bostadspolitiken har betydelse för vilket part de ska rösta på i höst. Bland hyresgäster anser varannan att det är viktigt, men bara var fjärde småhusägare.

– Det är tydligt at väljarna är besvikna över den bostadspolitiken som förs. I princip alla ser att bostadsbristen är ett allvarligt samhällsproblem. 90 procent säger att politikerna inte tar frågan på allvar. Det är underkänt i betyg från väljarnas sida, och det är oavsett vilken partitillhörighet eller boendeform man har som väljare, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och rapportens författare.

Enligt Ragnar Bengtsson är väljarnas misstroende förståeligt. Han menar att de reformer som genomförts de senaste 30 åren haft väldigt liten påverkan. Och bostadsbristen har inte blivit bättre oavsett vem som styr landet.

– Det här är en karta över vilken typ av bostadspolitik man skulle kunna leverera för att få stöd. Och bostadspolitik som faktiskt skulle kunna spela roll, säger Ragnar Bengtsson.

Frågor som ställs är bland annat var deltagarna skulle vilja att det byggs mer, hur en förtätning skulle kunna gå till samt om allmännyttan ska vara till för alla kommuninvånare. Eller bara för specialgrupper. En överväldigande majoritet av väljare i alla boendeformer anser att allmännyttan ska vara till för alla.

På frågan om vilken bostad det borde byggas mer av svarar de flesta hyresrätter. Och på frågan om det borde införas marknadshyra, att hyresvärden bestämmer hyran utan förhandlingar, svarar majoriteten av väljarna, oavsett part och boendeform, nej.

– Det är ett kompakt motstånd bland alla partiers väljare. Intrycket vi får där är att folk generellt inte ser det som positivt att människor ska prisas ut ur deras bostäder. Jag tror att det gäller oavsett om det är fastighetsskatt eller marknadshyra. De flesta förstår att det är ingen som vill känna att det har blivit för dyrt för att bo kvar och därför måste flytta. Det är inget man vill lägga på någon annan.

Majoriteten av de 4 184 personer som intervjuats för undersökningen vill att staten tar ett större grepp om bostadsförsörjningen. Och att den stöttar kommunerna i att planera för fler bostäder.

Läs mer: Så kan kriget i Ukraina påverka bostadsförsörjningen

Även om förtroendet för partierna i bostadsfrågan generellt är lågt i bostadsfrågan sticker Vänsterpartiet ändå ut och får högst förtroende bland hyresgäster, nästan 15 procent. Och näst högst, efter Socialdemokraterna, bland de som bor i bostadsrätt, drygt tio procent.

–Vänsterpartiet är det enda av de större partierna som nästan har lika hög andel som säger att de har bästa bostadspolitiken som de har i faktiskt har väljare i dag. Det tyder på att folk, fler än vänsterpartister, anser att deras bostadspolitiska lösningar är att föredra.

Med rapporten vill Hyresgästföreningen också visa på att det finns många potentiella röster bland hyresgästerna för alla partier. Hyresgästföreningen har frågat vilket parti de kommer att rösta på i höst men också vilket annat parti de skulle kunna tänka sig att lägga sin röst på.

Moderaterna kan exempelvis fördubbla sitt stöd på 15 procent bland landets två miljoner hyresgäster till 31 procent, enligt rapporten. Oavsett boendeform vill 45 procent av Moderaternas sympatisörer att staten ska pressa kommunerna att planera för fler bostäder.

Socialdemokraterna som är störst bland hyresgästerna med 29 procent stöd kan samla en egen majoritet i gruppen på 53 procent. Nästan hälften av Socialdemokratiska hyresgäster anser att bostadspolitiken är viktig. Men bara tolv procent tycker att politikerna tar bostadsbristen på allvar.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är jämnstora bland hyresgästerna med omkring 20 procent stöd. Sverigedemokraterna skulle enligt undersökningen kunna samla ytterligare 28 procent stöd medan 38 procent, 375 000 hyresgäster, skulle kunna tänka sig att rösta på Vänsterpartiet.

Störst potential att växa har Liberalerna. En procent skulle rösta på partiet i dag men åtta procent, 150 000 hyresgäster, kan tänka sig att göra det.

– Det finns potential att hämta in hyresgäster, det finns potential att växa som bostadspolitiska partier. Men då måste partierna komma med politik som faktiskt är attraktiv hos breda grupper. Och komma med en lösning som faktiskt skulle kunna ge fler bostäder och därmed också ge fler möjligheter för människor att kunna välja och leva det livet de själva vill.

Läs mer: Staten måste ta större ansvar för bostadsförsörjningen

Men det skiljer väl sig ideologiskt åt hur partierna på kommunnivå prioriterar allmännyttan till exempel?

– Dels finns det en ideologisk skillnad hos partierna och en vilja för hur de vill att samhället ska se ut. Dels finns det en kommunalekonomisk realitet som alla kommuner måste förhålla sig till. På marginalen kan de agera annorlunda där, till exempel sälja eller behålla allmännyttan. Men på det stora hela är det knepigt för kommuner, om de ska hålla sina skuldsättningsmål, att behålla en stor allmännytta och renovera den utan att staten kommer in och hjälper till. Det är därför staten måste ha en åsikt i den här frågan. Vi kommer aldrig lösa bostadsbristen om vi inte får en politik för det från statens sida. säger Ragnar Bengtsson.

Bostadsfrågan tenderar att hamna ganska långt ned på viktiga frågor för väljare inför valet. Hur ska man få upp den på agendan?

– Jag tror att väljarna inte ser att det finns lösningar. Jag tror att de uppfattar det som att vi har försökt med det här i 30 år och det kommer ingen lösning. För en måttligt intresserad väljare är nog slutsatsen att problemet inte går att lösa. Det är helt rimligt att tänka så. Om man inte tycker att bostadspolitik är superintressant och ser vad som händer med bostadsbristen, då är nog slutsatsen att det blir ingenting av det här. Inget av partierna, förutom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i viss mån, har verkningsfulla lösningar i sin politiska portfölj.

Enligt Ragnar Bengtsson är en annan anledning till att bostadsfrågan är lågt prioriterad att grupperna som utsätts och påverkas stort av bostadsbristen ofta har lågt politiskt inflytande. De är ofta unga, ofta utländsk födda, pensionärer. Grupper som inte är särskilt bra på att göra sig hörda i samhällsdebatten, menar Ragnar Bengtsson.

– Till skillnad från villaägare som ofta både har finanserna och är högutbildade. Det gör att frågan inte kommer upp på samma sätt. Samtidigt ska man ha klart för sig att om man begränsar folks valmöjligheter då begränsar man hela samhällets möjlighet att växa och utvecklas. Om en person inte kan flytta till Stockholm eller Malmö för att ta ett nytt jobb då begränsas inte bara den människans liv utan den människans påverkan på andra människors liv begränsas, säger Ragnar Bengtsson och tillägger:

– Vi vill att människor ska kunna växa och nå sin fulla potential. Bostadsbristen ligger som en våt filt på det, och då läggs en våt filt på hela samhällsutvecklingen också. Det här önskar vi att politikerna skulle prata mer om. Det är här en av de stora anledningarna till att vi ser de stora segregationsproblem vi har i dag. Det är för att människor kan inte lämna de områden de bor i hursomhelst. De kan inte ta de livschanser som öppnar sig för det finns ingenstans att flytta.