Mats Ekenger, Saga Tullgren och Jaime Gomez, Feministiskt initiativ

slutreplik Vi är inte okritiska till den politiska utvecklingen i Gaza men vi vill se en fredsprocess starta mellan Israel och Palestina inte ett upprepande av motsättningar, skriver  Jaime Gomez, Saga Tullgren och Mats Ekenger från Feministiskt initiativ i en slutreplik.

Martin Blecher kritiserar, i en replik den 3 maj, vår artikel i Dagens Arena 28 april om konflikten mellan Israel och Palestina, och menar att vi ”missar målet på punkt efter punkt” och talar med ”kluvna tungor”. Det gör vi inte men vi vill gärna tacka för genmälet.

Inledningsvis är Blecher överens med oss om att EU kan och bör ta en mer aktiv roll för att starta en fredsprocess. Men mot bakgrund av flera exempel på ”tillkortakommanden” från svensk sida menar Blecher att Sverige sedan länge spelat ut sin roll i att vara en relevant aktör i Mellanöstern. Ja, Sverige har erkänt Palestina därför att vi anser att förhandlingar om fred måste basera sig på två jämställda parter. Det tycker vi från Feministiskt initiativ är relevant. Och ännu mer. Vi hoppas att den svenska regeringen fortsätter i samma linje och uttrycker sitt stöd till det palestinska folket i ord och i praktiken.

En huvudorsak i konflikten är enligt Blecher att situationen i Gaza beror på Hamas. Vi är inte okritiska till den politiska utvecklingen i Gaza men vill tala klarspråk. Vi skriver bland annat att en grundförutsättning för en fredsprocess är att demokratin i Palestina stärks och vi efterfrågar en politisk förnyelse som ger legitimitet i den egna befolkningen.
På samma sätt som vi hoppas på att en fredsprocess stöds av det internationella samfundet är det viktigt att lyssna på civilsamhället och organisationer, t.ex. Human Rights Watch och Amnesty International som också har fördömt Israel för att utöva apartheid mot palestinier och upprätthålla “ett system med förtryck och dominans av det palestinska folket”.  Liknande inställning har den erkända människorättsorganisationen B’Tselem som också anklagar Israel för att vara en apartheidstat.

Så länge som Israel är en ockupationsmakt är det långt till fred.

Det är inte heller så som Blecher skriver att ”Feministiskt Initiativ vill förmedla ett tydligt narrativ med en tydlig förövare och ett tydligt offer”. Alla är offer i krig men vår poäng är att så länge som Israel är  en ockupationsmakt är det långt till fred. Det krävs politiska eftergifter från båda sidor och överenskommelser om att många års oförrätter inte är en fruktbar väg framåt. Parterna måste hitta en gemensam bild av framtiden och en struktur för samlevnad utan diskriminering istället för att dagligen utöva ett meningslöst våld mot varandra. Folkrätten, de många FN-resolutionerna som fördömer ockupationen av Palestina och internationella avtal måste respekteras.

Vi beklagar att Blecher kallar det faktum att Sverige har inte varit i krig de senaste 200 åren för “fredsskadat”.  Att inte värdera fred och möjligheterna till välfärd  som detta faktum skapar är att falla i en avgrund som bara tillåter oss att se militarism och våld som en väg till utveckling.

Vi avslutar gärna med att upprepa att kvinnor måste delta i fredsförhandlingar i enlighet med FN:s resolution 1325 för att kompensera för den nuvarande bristande politiska viljan att arbeta för fred och uppmanar Blecher att läsa vår artikel igen denna gången med fördomsfria ögon.
Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ
Saga Tullgren, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ
Mats Ekenger, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ