Foto: Ali Jadallah/ Anadolu Agency via Getty Images

Debatt Som yrkesgrupp har vi psykologer varit alldeles för tysta under alltför lång tid. Vi som skriver under detta öppna brev vill bryta den tystnaden. Det skriver 175 psykologer, psykologspecialister, PTP-psykologer och psykologstudenter.

Vi räknar inte längre dagar, vi räknar månader. I fyra månader har vi sett hur Israel bombat sjukhus, skolor, ”säkra” flyktvägar och områden, bostäder, bibliotek, moskéer och kyrkor i Gaza.

Nära 30 000 människor har dödats, många, många fler har skadats och över 1,7 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Inte ens ett avgörande från International Court of Justice den 26 januari i år har fått omvärlden att gripa in och göra det den är skyldig till enligt folkmordskonventionen, nämligen att förhindra ett möjligt pågående folkmord.

Som psykologer vet vi vilka enorma konsekvenser detta oerhörda våld kommer att få i framtiden

Den 6 november 2023 bombades Gazas enda psykiatriska sjukhus av israeliska styrkor. Gazas sex kliniker för mental hälsa är inte längre i funktion till följd av flyganfallen. Bara detta är naturligtvis förödande. Som psykologer vet vi också vilka enorma konsekvenser detta oerhörda våld kommer att få i framtiden när kriget någon gång tar slut. De kollektiva och individuella psykiska trauman som är en oundviklig följd av ockupationen, av tortyren, av bombningarna, av förlusterna, av fördrivningen är omöjliga att fullt ut förstå och överblicka.

Möjlighet till god psykisk hälsa är inte bara tillgång till medicinsk och psykologisk behandling för depression, ångest eller stress. Det är också att få sina grundläggande behov tillfredsställda, att ha en känsla av trygghet och att få sina mänskliga rättigheter och sin mänskliga värdighet respekterad. I Gaza finns i stort sett inget av det tillgängligt. I kärnan av det palestinska traumat finns kolonialiseringen och lösningen är inte bara mer terapi och fler psykologer – utan andra levnadsvillkor, i frihet och med rättvisa.

Vår kollega i Palestina, psykiatern och psykoterapeuten doktor Samah Jabr, säger ”solidaritet humaniserar palestinier när officiella regimer och medier dehumaniserar oss, det validerar våra upplevelser”. Vi vill visa våra palestinska kollegor och medmänniskor den solidariteten, vi vill höja våra röster mot tystnaden från Psykologförbundet och många andra vårdförbund. För vad har våra etiska yrkesprinciper om alla människors lika värde och värdighet för betydelse om vi inte kan stå upp och säga: ”stoppa folkmordet i Gaza!”

Vi vill att Psykologförbundet:

• Tydligt fördömer Israels attacker mot sjukvårdspersonal, vårdinrättningar och vårdfordon i Gaza

• Visar solidaritet med våra kollegor i Gaza och arbetar aktivt för en omedelbar, permanent vapenvila

• Samarbetar med organisationer och aktörer som arbetar för psykisk hälsa i Gaza och arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om situationen i Gaza och våldets konsekvenser för den psykiska hälsan

Mikaela Lindström, leg. Psykolog

Malin Carlsson, leg. Psykolog

Juan Guzman, leg. Psykolog

Josefine Rasmusson, leg. Psykolog

Theodor Papadopoulos Edholm, leg. Psykolog

Eva Bergquist, leg. Psykolog och specialist i klinisk psykologi

Izabella Klüft, leg. Psykolog och sexolog

Ulrika Engcrantz, leg. Psykolog

Emma Lauri, leg. Psykolog

Mathilda Ericsson, psykologstudent

Samt ytterligare 165 legitimerade psykologer, psykologspecialister, PTP-psykologer och psykologstudenter som undertecknat brevet