Kristina Taylor, förbundsordförande Psykologiförbundet
Kristina Taylor, förbundsordförande Psykologiförbundet. Foto: Fond&Fond

Debatt Att ta ställning i utrikespolitiska konflikter ingår inte i vårt uppdrag, skriver företrädare för Psykologförbundet i ett svar på medlemmarnas debattartikel i Dagens Arena.

Att Psykologförbundet inte uttalar sig i konflikter innebär inte att vi inte är engagerade. Vi är många som förfasas av det pågående kriget mellan Hamas och Israel och hur det drabbar oskyldiga civila. På samma sätt som vi påverkas av andra krig, konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår runt om i världen. Det berör oss både som medmänniskor, och i vårt uppdrag som förtroendevalda i Sveriges Psykologförbund. Frågan om, och i så fall vad, Psykologförbundet kan göra eller bidra med i samband med det rådande kriget mellan Hamas och Israel har därför varit uppe för diskussion vid flera tillfällen. Frågan är aktuell även inom Saco, EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) och IUPsyS (International Union of Psychological Science) i vilka Psykologförbundet ingår.

Förbundsstyrelsens bedömning i dagsläget är att Psykologförbundet som partipolitisk obunden facklig organisation inte ska ta ställning på det sätt som undertecknarna efterfrågar. Att ta ställning i utrikespolitiska konflikter ingår inte i vårt uppdrag. Psykologförbundet står självklart bakom FN:s resolution om mänskliga rättigheter och allas lika värde, och som facklig organisation arbetar vi på många olika sätt för att främja dessa rättigheter.

Diskussioner pågår om hur vi som förbund – och som en del av Saco-federationen – kan visa solidaritet med samt ge stöd till kollegor som arbetar i krig och konfliktområden runt om i världen. Vi välkomnar engagemang och opinionsbildning i kåren!  

Psykologförbundets styrelse genom

Kristina Taylor, ordförande