Al-Shifa
Al-Shifa sjukhus i oktober, 2023. Debattörerna vill att Psykologförbundet fördömer Israels våld mot sjukvårdspersonal. Foto: Wafa

Debatt 232 psykologer och psykologstudenter har nu skrivit under det öppna brev som publicerades som debattartikel på denna plats den 24 februari. Brevet kräver bland annar att psykologförbundet fördömer Israels attacker mot sjukvårdspersonal, arbetar för en vapenvila i Gaza och sprider kunskap om våldets psykiska effekter.

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor skriver i ett svar på vår debattartikel att det inte ingår i förbundets uppdrag att ta ställning i utrikespolitiska frågor och att man “självklart” står bakom FN:s resolution om mänskliga rättigheter.

Psykologförbundet fördömde tillsammans med LO, TCO och SACO Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina samma dag som den inträffade 2022 och röstade för att utesluta det ryska psykologförbundet ur den europeiska organisationen EFPA (European Federation of Psychologist’s Associations) samt var med att påverka EFPA att ändra sig i frågan om att ta ställning för Ukraina. Ordförande Kristina Taylor deltog i en manifestation för Ukraina i november 2022 där hon höll ett tal för att belysa situationen för traumatiserade barn i Ukraina. Psykologförbundet visade också solidaritet i handling genom att på olika sätt stötta och hjälpa ukrainska psykologer som kommit till Sverige. Vi vänder oss inte mot något av dessa ställningstaganden eller handlingar men vi ifrågasätter den selektiva solidaritet som Psykologförbundet ger uttryck för.

Att kalla det för en utrikespolitisk fråga är att förminska det som sker

Vad innebär det att stå bakom resolutioner om mänskliga rättigheter om detta inte kan uttryckas i handling och tydliga ställningstaganden och framförallt om bara vissa människor omfattas av dem? Det går inte att välja när man vill stå upp för mänskliga rättigheter. Det måste man göra även när det krävs mod och även när det riskerar att leda till kritik. I både Sverige och internationellt har fackförbund och organisationer uttalat sig och krävt att det urskillningslösa våldet i Gaza ska upphöra och att internationell lag ska respekteras, bland andra LO i Sverige, och exempelvis norska Psykologföreningen och sydafrikanska Psychological Society internationellt. Irländska psykologer och många andra yrkesgrupper har också gjort egna ställningstaganden när fackförbunden inte gjort det. Den långa traditionen inom fackföreningsrörelsen av arbete för mänskliga rättigheter, rättvisa villkor och inte minst internationell solidaritet upprätthålls på många håll i världen.

Folkmordet i Gaza har pågått i över 150 dagar och sedan vår debattartikel publicerades för två veckor sedan har ytterligare tusentals människor dödats. Minst 658 personer som arbetade som hälso- och sjukvårdspersonal har dödats sedan den 7 oktober förra året och 843 skadats, vi har läst rapporter om att minst tjugo människor, flera av dem barn, har dött av undernäring eller uttorkning, Gazas sjukvårdssystem är bombat till ruiner och fortfarande låter omvärlden det pågå. Att kalla det för en utrikespolitisk fråga är att förminska det som sker.

Vi anser att det är vår skyldighet både professionellt och moraliskt att höja våra röster när Israel hindrar civilbefolkningens tillgång till mat, vatten och mediciner och använder attacker mot sjukvården som krigsvapen. Vi skulle också önska oss ett fackförbund som visar solidaritet med våra palestinska kollegor på samma självklara vis som de tidigare gjort för andra. “Aldrig igen” betyder för oss aldrig igen för någon.

Mikaela Lindström, leg. Psykolog

Malin Carlson, leg. Psykolog

Juan Guzman, leg. Psykolog

Josefine Rasmusson, leg. Psykolog

Izabella Klüft, leg. Psykolog och sexolog

Emma Lauri, leg. Psykolog

Mathilda Ericsson, psykologstudent

Theodor Papadopoulos Edholm, leg. Psykolog

Sara Jiffer, leg. Psykolog

Andrea Malesevic, leg. Psykolog

Ulrika Engcrantz, leg. Psykolog