Saga Tullgren, Jaime Gomez (foto: Oscar Stenberg) Mats Ekenger

konfliktlösning Samtidigt med Ukrainakrisen fördjupas Israel – Palestinakonflikten. En fredsprocess mellan Israel och Palestina kommer att behöva ett omfattande internationellt stöd inte minst av FN. Och Sverige måste kräva ökat EU-stöd till processen, skriver tre företrädare för Feministiskt Initiativ. 

Över 2 miljoner palestinier är i praktiken instängda i Gaza och mer än 80 procent av dem är beroende av humanitär hjälp. De israeliska bosättningarna på västbanken fortsätter samtidigt som palestinier tvingas flytta från östra Jerusalem. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) rapporterar om övergrepp riktade mot den palestinska befolkningen. Brott mot den internationella humanitära rätten är vanlig och civila offer skördas varje dag.

I rapporteringen från Human Rights Watch 2021 bekräftas att israeliska myndigheter förtrycker palestinier så hårt att man rubricerar åtgärderna som apartheid. Frågan om oproportionellt våld från Israels sida är dessvärre ständigt aktuell. Israels försök att mäkla fred i kriget i Ukraina har låg trovärdighet och gränsar till hyckleri mot bakgrund av Israels ockupation av Palestinskt land.

Spänningarna mellan israeler och palestinier späds på genom Israels repressiva politik och kontroll. Det är svårt att se några positiva förändringar i Israels politik och frågan är därför om detta faktum kan komma att innebära politiska motsättningar i Israel eller öppna upp för fredsförhandlingar med palestinierna? För yngre människor i Israel har läget blivit ett normaltillstånd som man har vuxit upp med. Säkerhetsfrågan anses vara överordnad allt annat och rättfärdigar därmed militär upprustning och en hård och kompromisslös politik mot palestinierna. Fredsaktivister är på reträtt i Israel.

I Palestina har motsättningarna mellan Fatah och Hamas pågått i decennier och ledarskapet ifrågasätts allt oftare även internt. Det är avgörande för Palestina att genomgå en demokratiseringsprocess och politisk förnyelse som ger legitimitet i den egna befolkningen.

En fredsprocess mellan Israel och Palestina kommer att behöva ett omfattande internationellt stöd inte minst av FN. Bosättningarna har visats vara ett av de största hindren för att lösa i konflikten. De är olagliga enligt folkrätten, eftersom de är byggda på palestinsk mark. Majoriteten av de israeliska bosättarna har flyttat till de ockuperade områdena sedan den israeliska staten gett ekonomiska fördelar såsom skattelättnader och billiga bostäder i dessa områden.

Det internationella samfundet måste samlas kring en fredsplan. Europa måste ta sitt ansvar för den karta som ritades vid Israels bildande.

Det internationella samfundet måste samlas kring en fredsplan. Europa måste ta sitt ansvar för den karta som ritades vid Israels bildande. Kvinnor måste delta i fredsförhandlingar för att kompensera för den nuvarande bristande politiska viljan på båda sidor att arbeta för fred. Konfliktförebyggande åtgärder måste stärkas och postkoloniala perspektiv motverkas.

Feministiskt initiativ uppmanar regeringen att följa upp Sveriges erkännande av Palestina år 2014 och verka för att EU tar ett större ansvar. Erkännandet var ett försök att underlätta att förhandlingar kommer igång genom att placera palestinierna på en jämlik nivå med Israel. Våld kommer inte att lösa konflikten och så länge den israeliska regeringen inte accepterar internationella överenskommelser och folkrätt och fortsätter ockupationen av palestinskt territorium är det en lång väg till verklig avspänning och fred i Mellanöstern.

Feministiskt initiativ uttrycker också stöd till HRW:s rekommendationen om att den israeliska regeringen bör demontera alla former av systematiskt förtryck som privilegierar judiska israeler och som systematiskt drabbar palestinier. I synnerhet bör myndigheterna upphöra med diskriminerande politik och praxis när det gäller medborgarskap och uppehållsrätt, medborgerliga rättigheter, fri rörlighet, fördelning av mark och resurser, tillgång till vatten, el och andra tjänster och beviljande av bygglov.

Den nya israeliskaregeringen som består av politiker från både höger och vänster är förhoppningsvis mer intresserad av samtal och dialog än under Netanyahus många år vid makten. Det är viktigt att Sverige följer upp erkännandet av staten Palestina genom politiskt stöd till den palestinska myndigheten. Rent konkret bör den svenska regeringen aktivt arbeta för att Israel uppfyller FN:s resolution 194 som ger palestinierna rätt att återvända.

Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ
Saga Tullgren, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ
Mats Ekenger, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ