Britta Lejon. ordförande facket ST.

Arbetsförmedlingen Historiskt stort varsel – Var tredje anställd hotas av uppsägning hos Arbetsförmedlingen. Nedskärningarna är ett resultat av M-KD-budgeten. 

4500 av Arbetsförmedlingens 13 000 anställda varslas om uppsägning. Det bekräftar facket för TT på onsdags morgonen. Orsaken är de budgetbesparingar som finns i M-KD-budgeten, men ligger också i linje med inriktningen i den nya politiska överenskommelsen, Januariavtalet.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen säger till TT att hela landet kommer att beröras och att 3500 – 4000 av de berörda kommer att finnas utanför huvudkontoret i Stockholm. Exakt var och hur uppsägningarna kommer att slå är dock för tidigt att säga men många av de i dag 240 kontoren riskerar att försvinna helt.

Neddragningarna beror på den budget som regeringen har att förhålla sig till, men enligt Sjöberg kommer myndigheten inte ha något större behov av kontor ute i landet eftersom att överenskommelsen mellan S, MP, C och L ändå jobbar för att privatisera själva jobb förmedlandet.

– Det är inte bara statsbudgeten, det är också så här politiken har skissats på Arbetsförmedlingens framtid, så de samverkar de här olika storheterna, säger Mikael Sjöberg till TT.

För fackförbundet ST som organiserar en stor del av Arbetsförmedlingens anställda menar att storleken på varslet innebär en väldigt allvarlig situation och en försämring för arbetssökande.

– Det är en nedmontering av Arbetsförmedlingen, om det inte kommer en tilläggsbudget som förändrar omfattningen. Många av våra medlemmar kommer börjar se sig om efter nytt jobb redan nu, men det påverkar arbetssökande och företag, säger Britta Lejon, ordförande för ST.

Britta Lejon ser en särskild risk för utarmning av service på landsbygden med den aviserade neddragningen.

– Det är allvarligt för hela ambitionen i 73-punktsprogrammet är ju att se till att det finns statlig service överallt, förstår att det finns den typen av konsekvenser. Om 73-punktsprogrammet blir verklighet innebär det att all matchning och förmedling ska ske av privata förmedlare. Då kan man anta att de flesta av dem kommer finnas i storstäderna där de flesta arbetssökande finns, säger Britta Lejon.

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) säger till Sveriges Radio att partierna som ingår i Januariavtalet har lite olika syn på vilka resurser som bör läggas på arbetsmarknadspolitiken.

– Min plan är tillsammans med fyra partier. Den innebär en grundläggande reformering av arbetsförmedling. Vi har lite olika syn på resurser till arbetsmarknadspolitiken, men man ska nog inte räkna med annat än marginella justeringar av budgeten för arbetsmarknadspolitiken för innevarande år, säger Ylva Johansson till Sveriges Radio.

Trots att varslet går i linje med de större planer som finns för myndigheten och att Mikael Sjöberg reda i december flaggade för att varsel skulle komma att bli aktuella så tror Mikael Sjöberg att de stora nedskärningarna av personal och kontor kommer att påverka Arbetsförmedlingens förmåga att sköta sitt uppdrag.

– Mina tankar går verkligen till alla medarbetare nu. Det är väldigt många som kommer att hamna i en osäker situation. Det tar en stund innan vi kan berätta exakt hur många som ska sägas upp och vilka, säger han.

Arbetsförmedlingen kommer att bestå i form av en kontrollapparat och en digital verksamhet. Nu vidtar förhandlingar med facken. Ledningens ambition är att de faktiska uppsägningsbeskeden ska kunna förmedlas i slutet av april.

– Vi befinner oss sedan flera år i en omfattande omorganisation som ännu inte är slutförd. Nu vet vi inte alls vad som kommer att gälla framöver. Det skapar naturligtvis oro och behovet av information är stort. Vi är också oroade över att den här oredan kommer att drabba de arbetssökande, kommenterar Helén Justegård, ordförande Saco-S på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Britta Lejon från ST har inte hunnit ta del av arbetsmarknadsutredningen, som också presenterades i dag, men hon ger utredaren Cecilia Fahlberg rätt i att Arbetsförmedlingen kan behöva effektiviseras, även om det innebär neddragning av tjänster.

– Jo, absolut, vi tror att Arbetsförmedlingen har fått lite för många uppdrag idag och det finns absolut möjlighet att effektivisera. Vi tycker att förslagen om en tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och stat, och behovet av kompetensförsörjning är bra. Att jontrollen av arbetssökande, som hon föreslår, lyfts över på a-kassorna köper vi däremot inte alls, säger Britta Lejon.

– Till skillnad från det varsel som lades i dag bygger utredningen på ett gediget kunskapsunderlag.