Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

arbetsförmedlingen Regeringen lovar nu att förstärka Arbetsförmedlingens närvaro i hela landet och säkra kompetens för att stötta personer med funktionsnedsättning.

Efter den kraftiga kritiken mot stängda kontor, sämre service och kommande stora omgörning höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i dag presskonferens om Arbetsförmedlingens framtid.

– Vi stärker nu de lokala kontoren, och regeringen för över medel som kommer bli kvar från i år till nästa år. Det handlar om 900 miljoner som Arbetsförmedlingen kommer att kunna använda till insatser för arbetslösa, sa Eva Nordmark.

I regleringsbrevet som regeringen skickar ut i december kommer Arbetsförmedlingen få uppdrag om att säkerställa en bättre lokal närvaro i hela landet.

– Det kan vara i samarbete med andra aktörer, genom att man till exempel lånar lokaler och finns på plats någon gång i veckan. Arbetsförmedlingens skyltar ska upp på fler ställen runt om i landet, sa Eva Nordmark.

Huruvida det här kommer att leda till att AF-kontor som nyligen lagt ned som ett steg i omgörningen kommer att öppna igen kunde inte ministern svara på, men hon utesluter inte att så kan ske i vissa fall.

Regleringsbrevet kommer också att innehålla ett krav på att kompetens för att stödja arbetslösa personer med funktionsnedsättning ska finnas i hela landet. Medan regeringen tidigare har sagt att införande av ett valfrihetssystem (Lov*) för matchningstjänster inte ska omfatta personer med funktionsnedsättning, anser Arbetsförmedlingen anser att även den gruppen kan omfattas av Lov-tjänster.

– Vad gäller personer med funktionsnedsättning handlar det om stöd, matchning och stöd för att få hjälpmedel, men också att stödja arbetsförmågan för de här personerna.

Regeringen kommer också att utöka anslagskrediten för Arbetsförmedlingen med 218 miljoner kronor för nästa år, vilket ministern menar ger myndigheten mer flexibilitet.

Förra veckan gick Vänsterpartiet ut med ett hot om att väcka misstroende mot Eva Nordmark om de inte får gehör för fem krav gällande Arbetsförmedlingen, vilka bland annat var att inget lov-tvång ska gälla inom den framtida arbetsmarknadspolitiken och att hela omgörningen ska sättas på paus tills regeringen kan presentera en plan för förändringarna. Moderaterna och Sverigedemokraterna har sagt sig vara villiga att stödja ett sådant misstroende.

Under presskonferensen i dag kunde Eva Nordmark ge svar som går i Vänsterpartiets riktning på i alla fall tre av frågorna. Men Vänsterpartiet har sagt att de vill se mer detaljerad information innan de är beredda att dra tillbaka misstroendehotet.

– Jag kan inte anpassa mig efter andra partier utan har mitt uppdrag att ta se till vi har en bra arbetsmarknadspolitik i hela landet, sa Eva Nordmark som också sa att hon gärna tar emot Jonas Sjöstedt för att förklara regeringens syn.

Att pausa reformeringen av Arbetsförmedlingen är inget alternativ, enligt ministern, utan det handlar om att visa på utveckling och öka förtroendet för myndigheten.

Regeringen har ännu ingen färdig plan för reformeringen av Arbetsförmedlingen, men uppger att ett kansli med åtta personer på arbetsmarknadsdepartementet nu arbetar heltid med att analysera bland annat Arbetsförmedlingens egen rapport om hur den planerade reformen kan ske.

– Vi är också tydliga med att allt inte kommer att lovas (inom lagen för valfrihet, red.anm). I Arbetsförmedlingens utredning säger man att upphandling i många fall fortsatt är mycket bättre, till exempel vad gäller arbetsmarknadsutbildning. 70 procent av de arbetslösa står långt från arbetsmarknaden och många är inte lättmatchade – de måste istället rustas, och då måste vi ta hänsyn till deras behov, sa ministern.

Ministern var också tydlig med att det ska finnas en mångfald av aktörer inom det kommande lov-systemet för matchningstjänster, vilket innebär att det inte bara ska finnas privata aktörer.

Planen är fortsatt att regelförändringar för Arbetsförmedlingen ska träda i kraft 2021. Arbetsförmedlingen har fått resurser för att testa upphandlade matchningstjänster i 30 kommuner, för att se vad som funkar.

– Vi ser att reformen behöver införas etapp för etapp. Jag kommer att vara garanten för att vi inte sjösätter något experiment som inte funkar.

Tillsättningen av en ny generaldirektör väntas ske före jul, i en process som redan är långt gången, enligt ministern.

 

*Lov = lagen om valfrihet inom olika välfärdstjänster