Ingemar Skogö, tidigare GD och statssekreterare och Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister.

arbetsförmedlingen Ylva Johanssons attack på Arbetsförmedlingen för att gå för fort fram med neddragningar får nu kritik. Det är den tidigare statssekreteraren och GD:n Ingemar Skogö som menar att Ylva Johansson går för långt när hon lägger skulden på Mikael Sjöberg.

I ett mejl på fredag morgon, ställt till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), riktar Ingemar Skogö kritik mot hennes agerande. Det handlar om att ministern haft synpunkter på Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöbergs planer om att lägga ned 132 kontor ute i landet. Nedläggningarna är en följd av stora nedskärningar i Arbetsförmedlingens anslag 2019, och ett led i en plan att digitalisera mer av verksamheten.

Igår sa Ylva Johansson att beslutet att lägga ned så många Af-kontor är »förhastat«.

– Jag har gett generaldirektören rådet att inte ta beslutet innan det regeringsuppdrag vi bereder är färdigt inom ett par veckor, sa Ylva Johansson till TT.

Uttalandet fick Ingemar Skogö, som senast var landshövding i Västmanlands län (2009-2014), att reagera och han skriver i mejlet:

»Jag har varit statsanställd i nästan 40 år, varav statlig myndighetschef i 23 år ( Luftfartsverket, Vägverket och Länsstyrelsen i Västmanland). Jag har lärt mig av dessa uppdrag och av tidigare jobb på Riksrevisionsverket och Fi/Ba (Finansdepartementet red.anm) att de ekonomiska ramar som ges i regleringsbrevet måste följas om man inte ska råka illa ut«

Ingemar Skogö kommenterar vidare att han i medierapporteringen flera gånger uppfattat att ministern är irriterad på Arbetsförmedlingen för de beslut om nedskärningar de har fattat:

»Det blir en väldigt konstig och besvärande signal till statstjänstemän i allmänhet och de närmast berörda på Arbetsförmedlingen i synnerhet« skriver Ingemar Skogö.

I ett telefonsamtal med Dagens Arena utvecklar Ingemar Skogö sin kritik mot Ylva Johansson.

–Riksdagen har fattat beslut om vilka pengar Arbetsförmedlingen ska ha 2019 och då är det gott tjänstemannabeteende att följa ett sådant beslut. Ska man lyckas hålla budget måste man, menar jag, vidta kraftfulla åtgärder, säger Ingemar Skogö.

– Att lägga skulden på Sjöberg, fast det är på den politiska nivån ansvaret ligger är att driva kraven på tjänstemännen för långt.

Han har inga synpunkter på om Arbetsförmedlingen prioriterade rätt när de lägger ned kontor ute i landet, men utgår från att omfattningen av budgetnedskärningen kräver den sorts drastiska åtgärder som nu planeras.

Ylva Johansson har pekat på nya besked som kommer ett par veckor och önskar att Sjöberg skulle vänta med åtgärderna till dess. Har du förståelse för det?

– Jag kan förstå det, och jag hoppas att det beror på att Arbetsförmedlingen ska få en mjukare övergång. Men Arbetsförmedlingen behöver entydiga och skriftliga beslut för att ändra det man nu har att följa.

Myndigheter kan hamna i kläm om de agerar på muntliga besked från regeringen, säger Ingemar Skogö.

– Jag satt i en myndighetsstyrelse då regeringen sa »gör si och så, så kommer beslut sedan«, och det gjorde vi, men det kom inget beslut. Det ledde till att det blev många turer med Riksrevisionen och anmärkningar i revisionsberättelsen.

Om regeringen har för avsikt att mildra nedskärningarna i vårändringsbudgeten eller på annat sätt har intentionen att skydda Arbetsförmedlingen, borde de ha visat det tidigare, menar han.

– Jag tycker det är lite märkligt att riskdagen fattar ett väldigt drakoniskt budgetbeslut och att regeringen – trots att man har haft tre månader på sig – inte har gått ut och signalerat något annat.

– Det är slafsigt hanterat alltihop, tycker jag.

Även Martin Ådahl från Centerpartiet har riktat kritik mot Arbetsförmedlingens beslut att lägga ned kontor ute i landet, vilket han menade »inte rimmar med januariavtalet«.

– Ådahl och Centern la ju ned sina röster om M+KD-budgeten. Regeringen har alltid ett större ansvar än oppositionen. men jag tycker att han smiter ifrån ett ansvar som i hög grad ligger på riksdagen och Centerpartiet, säger Ingemar Skogö.

Dagens Arena har sökt Ylva Johansson, men hon avböjer att kommentera brevet.