Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna

En klar majoritet av svenska folket överskattar välfärdsföretagens vinster, skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, i en replik på Carina Ödebrinks och Thomas Olssons debattartikel om vinsterna i välfärden.

I sin debattartikel 6:e april hänvisar Carina Ödebrink, ordförande Socialdemokraterna i Jönköpings län och Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge, till en SIFO-mätning som visar att en majoritet i den svenska opinionen är kritisk till vinster i välfärdsföretag. Det är en signal som vi självklart ska ta på allvar. Men SIFO har också visat på ett annat förhållande i opinionen som bör belysas.

En nyligen publicerad mätning beställd av Entreprenörskapsforum visar att en klar majoritet av svenska folket överskattar välfärdsföretagens vinster. När de tillfrågade sedan konfronteras med de verkliga vinstnivåerna svarar en majoritet att dessa är lagom alternativt för låga. Det vore önskvärt om LO inte bara hänvisade till opinionen utan också tog ansvar för att den var korrekt informerad.

Det går inte att välja bort något om det inte finns alternativ.

Frågan om vinster i välfärden handlar om valfrihet även om LO-debattörerna försöker påskina något annat. Det går inte att välja bort något om det inte finns alternativ. Om de enda verksamheter som tillåts är landstingets eller kommunens egna är patienter och medarbetare utelämnade till dessa.

En fjärdedel av företagen kommer att tvingas göra förluster om Reepaluutredningens förslag blir verklighet. Ännu fler kommer att tvingas stänga ned eftersom de inte tillåts generera de överskott som krävs för en långsiktigt hållbar verksamhet. Värst drabbas de mindre företagen som inte har ekonomiska muskler att köpa dyra fastigheter för att på så vis tillåtas en större vinst.

Carina Ödebrink och Thomas Olsson skriver att de vill se förslag som begränsar hur vinster kan nyttjas. Min fråga till er båda är: Vill ni också se förslag på hur kvaliteten ska följas upp? Eller är ni bara intresserade av vinsten?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna