Åsa Fahlén, förbundsordförande för Sveriges Lärare som släppt en ny rapport om marknadstänkandet i skolan. Foto: Sveriges Lärare/ Wikimedia

Skolan Marknadstänkandet i skolan har lett till att elever och vårdnadshavare ses som kunder. En skadlig utveckling, enligt Sveriges Lärare. 

I den nya rapporten”Den skadliga konkurrensen” visar fackförbundet vad marknadsinslagen i skolan lett till. Enligt rapporten anser nästan sex av tio lärare att huvudmannen och/eller rektorn ser elever och vårdnadshavare som kunder. 

– Marknadseffekterna i dagens skolsystem har lett till ett kundtänkande som drabbar både lärare och elever negativt, säger Sveriges Lärares förbundsordförande Åsa Fahlén i ett pressmeddelande. 

Finns i alla skolor

I vinstdrivande skolor svarar mindre än en fjärdedel av lärarna nej på frågan om  huvudmannen och/eller rektorn ser eleverna och vårdnadshavarna som kunder. Men även i kommunala skolor anser merparten att eleverna och lärarna ses som kunder. 

– Vad vi ser är att kundtänkandet finns på alla slags skolor, om än i olika grad. Några exempel på vad det leder till är att lärare förväntas svara på mejl i princip dygnet runt, tillmötesgå krav från vårdnadshavare som är helt orimliga och anpassa undervisningen till enskilda elever i stället för att se till hela klassens bästa. Det är ödesdigert, säger Åsa Fahlén. 

Försökt påverka betygssättning

Rapporten visar också att fler än var tionde lärare varit med om att rektorn försökt påverka hur de sätter betyg. Detta är vanligast i vinstdrivande skolor men problematiken finns över allt. 

– Att lärare utsätts för den här typen av påverkan är helt oacceptabelt och visar på behovet av att reformera systemet för att få bort de skadliga marknadsmekanismerna, säger Åsa Fahlén.