Vänstern och Academedia drar samma slutsats om regeringens pågående utredning om vinsterna i friskolan: det blir inga stora förändringar.

Mitt under värsta semestertiden i juli passade regeringen på att ändra direktiven till den utredning om skolan som tillsattes av den förra S-regeringen. I de ursprungliga direktiven stod att ett ”förbud mot vinstutdelning” skulle utredas. Nu har ambitionerna skruvats ner till att utreda ”vinstbegränsningar vid nyetablering”. Regeringen passade också på att sparka den tidigare utredaren Johan Ernestam, en person med lång lärarfacklig erfarenhet. Ny utredare blev Joakim Stymne, tidigare styrelseledamot i Stiftelsen Fritt Näringsliv och statssekreterare åt Gunilla Carlsson (M).

Egentligen behövs inga fler utredningar

I den senaste valrörelsen överraskade Liberalerna med att åtminstone i viss mån kritisera skolbolagens vinster. Det satte också spår i Tidöavtalet, där just förslaget om att begränsa vinsterna vid nyetablering finns med. Det är knappast en hemlighet att M, KD och SD är skeptiska till alla vinstbegränsningar, men för att blidka L lät man partiet få inflytande över skrivningarna om skolan och ministerposten med ansvar för skolan.

Egentligen behövs inga fler utredningar. Den försämrade likvärdigheten i skolan har utretts på längden och tvären under senare år. Tillräckliga underlag finns för att agera direkt. Tidigare regeringar har också lagt fram en rad förslag i riksdagen som byggt på dessa utredningar. De har handlar om att begränsa skolföretagens vinster, att differentiera skolpengen och reformera urvalssystemen för att skapa större likvärdighet. I samtliga fall har förslagen röstats ner av M-KD-L-SD och dessvärre även av C, men notabelt är att C numera förordar förslag som de nyligen sade nej till i riksdagen.

Nu är nya förslag att vänta, men kritiker menar att regeringen bluffar och att ambitionerna är så nedskruvade att det i slutändan bara kommer att bli kosmetiska förändringar. Ett skäl är att M-KD-SD kommer att sätta sig på tvären om skolbolagens vinster skulle hotas på allvar. Intressant nog görs den analysen inte bara av personer till vänster. Även Academedia, den största skolkoncernen, bedömer att förslagen kommer att bli utan effekt. I företagets senaste bokslutskommuniké konstateras att ett vinstutdelningsförbud för nya skolor inte skulle påverka företagets befintliga skolor och att nyöppnade ändå ofta går med förlust de första åren medan vinsterna kommer senare. Dessutom konstaterar företaget att frågan nu ännu en gång kommer att dras i långbänk och att processen med utredningar, remisser och behandling i riksdagen kommer att ta ”flera år”.

Academedias slutsats blir: ”Förslagen bedöms, utifrån känd information, således inte påverka Academedias finansiella ställning.”

Eller uttryckt på annat sätt. Academedias aktieägare kan sitta lugna i båten. I år var vinsten 279 miljoner kronor och ingenting tyder på att den vinstnivån är hotad.