Äldrevården
Anna Bergendal, näringspolitisk expert, och Ida Ingerö, näringspolitisk chef, Vårdföretagen. Foto: Vårdföretagen

Äldre förtjänar mer valfrihet och mindre käbbel. Det skriver Vårdföretagarnas Ida Ingerö och Anna Bergendal.

I en replik på vår artikel ifrågasätter Ulrika Lorentzi och Joa Bergold från LO nyttan av valfrihet för äldre i äldreomsorgen. Vi undrar vilka belägg som finns för de svepande påståenden som förs fram om att valfrihet skulle försämra omsorgen?

Tvärtemot vad LO påstår visar forskning att privata alternativ kan bidra till att vi får mer omsorg för varje skattekrona (se t.ex. forskningsöversikten Privatizing Welfare Services). Valfriheten bidrar till kvalitetskonkurrens som sporrar till utveckling och förbättring såväl hos privata som offentliga utförare.

9 av 10 vill kunna välja vilket äldreboende de ska bo på.

Det är anmärkningsvärt att LO vill avskaffa valfriheten för äldre, trots att 9 av 10 vill kunna välja vilket äldreboende de ska bo på och vem som ska få hjälpa dem med omsorg i hemmet. Undersökningen från Verian (tidigare Sifo) visar också att det inte finns några större skillnader beroende på partisympatier. Det borde få LO att fundera på om de är på rätt spår.

Mångfalden av aktörer ger också medarbetarna en uppskattad möjlighet att välja arbetsgivare. Nationella arbetsmiljöundersökningen Jobbhälsoindex visar att medarbetare i privat driven omsorg trivs bättre, bland annat är man mer nöjd med ledarskapet och möjligheten att påverka i sitt arbete. Dessutom är sjukskrivningstalen klart lägre.

Privata utförare har ofta betydligt tuffare ekonomiska villkor än kommunens egenregi, både inom hemtjänst och äldreboende. Trots det lyckas företagen generellt ha nöjdare medarbetare och leverera hög kvalitet. Vi är helt eniga med LO om att resurserna till äldreomsorgen måste öka, åtminstone i takt med kostnadsutvecklingen. Däremot delar vi inte LO:s slutsats om att äldreomsorgen blir bättre när vi slår dövörat till för äldres önskemål och drar undan egenmakten.

Äldreomsorgen saknar inte utmaningar. Tänk om vi i stället för att käbbla kunde komma överens om några gemensamma utgångspunkter för att utveckla äldreomsorgen? Friska medarbetare som får frihet att utvecklas och vara de proffs de är – bort från rigid minutstyrning. Brett införande av välfärdsteknik som avlastar, frigör tid och stärker äldres självständighet. En långsiktigt hållbar finansiering, där krav och förväntningar stämmer överens med ersättningen. Seriösa aktörer, privata som offentliga, som verkar sida vid sida och anstränger sig för att vara goda arbetsgivare och leverera omsorg av hög kvalitet för skattepengarna. Och självklart äldre som oavsett storlek på plånboken får verklig valfrihet och inflytande över sitt liv.

Ida Ingerö, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Anna Bergendal, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna