Henrik Ehrenberg,  Unionen
Henrik Ehrenberg, Unionen

Apoteksmarknadsutredningens förslag att apotekstekniker inte längre ska få dela ut medicin kan innebära sämre patientsäkerhet, inte bättre. Behåll yrkesgruppen i receptkedjan och skydda yrkestiteln med en legitimation, skriver Unionens samhällspolitiska chef Henrik Ehrenberg.

Apoteksmarknadsutredningen lämnade nyligen förslag till hur apoteksverksamheten ska utvecklas och uttryckte att patientsäkerheten skulle öka om apotekstekniker togs bort från receptkedjan, vilket i praktiken innebär att de inte längre får vara delaktiga i att lämna ut medicin.

Unionen tror inte ett ögonblick att patientsäkerheten hotas av apotekstekniker och har därför undersökt frågan närmare.

En undersökning som vi gjort tillsammans med undersökningsföretaget Ipsos visar mycket riktigt att patientsäkerheten inte alls är i fara när en apotekstekniker är med i expedieringskedjan. Det är ett felaktigt och oprovocerat påhopp på landets apotekstekniker. Apotekstekniker bidrar tvärtom varje dag till att den stressade vardagen på apotek överhuvudtaget går ihop.

200 farmaceuter svarade på undersökningen och hela 61 procent har själva, eller upplevt att en kollega, varit inblandad i felexpediering av recept någon gång under det senaste året. Att apotekstekniker skulle vara orsaken till felexpediering är så marginell att vi undrar om apoteksmarknadsutredningen ens vet hur arbetet på apotek går till, och vad en apoteksteknikers roll är?

Vad svarar farmaceuterna att felexpedieringarna främst beror på då?

Att apotekstekniker skulle vara orsaken till felexpediering är så marginell att vi undrar om apoteksmarknadsutredningen ens vet hur arbetet på apotek går till, och vad en apoteksteknikers roll är?

I första hand beror felexpedieringar av läkemedel på stress. Därefter kommer ofullständigt eller otydligt receptunderlag och tätt därefter tidsbrist. Detta påverkar patientsäkerheten negativt. Inte apotekstekniker.

En farmaceut svarar att de behöver apotekstekniker i kedjan: »För att vi är underbemannade, vi behöver kunna samarbeta med apotekstekniker. För att kunna möta kundernas behov om snabb expedition.« En annan svarar: »Man måste ha tekniker till hjälp.«

En tredje svarar: ”Vi är underbemannade på farmaceutsidan, och får ta in pensionärer för att klara bemanningen hjälpligt. Om förslaget går igenom kommer vi farmaceuter att få det än värre och stressigare än vad det redan är.”

23 procent av farmaceuterna svarar att de tycker att apoteksmarknadsutredningens förslag är dåligt eller mycket dåligt, medan nästan var tredje farmaceut anser det vara varken bra eller dåligt.

Apoteksmarknadsutredningens uppdrag var att utreda och komma med förslag till möjligheter att stärka patientsäkerheten. Förslaget påverkar både kvaliteten och säkerheten negativt eftersom det kommer bidra till mer stress och tidsbrist när färre personer ska utföra mer.

Utredningen föreslår också att den lägsta kompetensen som ska få arbeta på apotek ska vara apotekstekniker, med tillägget att dessa gått yrkesutbildning på 1,5 år. Det förslaget är förstås välkommet. Men hur är det tänkt i praktiken? I dag finns nämligen ingen särskild reglering och kvalitetssäkring av vad en apoteksteknikerutbildning ska innehålla. Om det här ska bli verklighet måste regeringen våga gå hela vägen och för patientsäkerhetens skull föreslå att apotekstekniker blir ett legitimerat yrke.

Apotek är inte vilken arbetsplats som helst. Här säljs läkemedel och egenvårdsprodukter och personalens kompetens borde vara kvalitetssäkrad.

Det är regeringen som i slutändan ska ta ställning till apoteksmarknadsutredningen. Unionen vill skicka med de två viktigaste punkterna. Låt apotekstekniker fortsatt vara en del i receptkedjan och inför skyndsamt en reglering som ger apotekstekniker en skyddad titel.

Henrik Ehrenberg är samhällspolitisk chef på Unionen