Henrik Ehrenberg, Unionen

Centerstämma Kompetensbristen i svenskt näringsliv är akut och slår negativt mot hela arbetsmarknaden. Ändå lyser den politiska frågan med sin frånvaro, också under Centerpartiets pågående stämma. Inte ett konkret förslag presenteras på hur fortbildningen ska öka. Men vi kan hjälpa till, skriver Unionens samhällspolitiska chef Henrik Ehrenberg.

Digitalisering och automatisering omvandlar just nu arbetsmarknaden i snabb takt. I grunden är detta en positiv utveckling.

När monotona uppgifter görs av datorer kan anställda avancera till mer stimulerande sysslor. Ett Sverige som ligger i framkant har dessutom en större chans att lyfta människor från arbetslöshet till sysselsättning. Det vill Unionen bejaka.

Om den digitala revolutionen ska komma alla till del krävs emellertid en ansträngning. För företag såväl som anställda står valet mellan att antingen kompetensutveckla – eller bli omsprungna i konkurrensen.

Nu samlas Centerpartiet till stämma i Malmö. I underlaget till mötet slår man fast att kompetensutveckling är en viktig trygghet på arbetsmarknaden. Ändå föreslås inte en enda konkret åtgärd för hur fortbildningen ska öka. En viktig insikt måste följas av handling.

Unionens Kompetensbarometer visar att 4 av 10 inte har fått kompetensutveckling på jobbet.

Vi presenterar lösningar som ger partiet chans att stå upp för landets företagare och deras anställda,

Centerpartiet har profilerat sig i näringspolitiken och pratar ofta om fler och växande företag. SCB visar att var femte småföretagare har svårt att hitta arbetssökande med rätt kunskaper. Utan kreativa lösningar hämmas Sveriges tillväxt.

Bristen på handling begränsar sig dessvärre inte till ett parti.

Unionens Kompetensbarometer visar att 4 av 10 tjänstemän inte har tagit del av fortbildning på jobbet det senaste året.

Regeringen har lagt fram en digitaliseringsstrategi som slår fast att företagen behöver mer incitament för att kompetensutveckla sin personal. Men med mindre än ett år kvar till valet saknas de skarpa förslagen.

Unionen granskar både regering och opposition, men framförallt presenterar vi lösningar som politiken kan plocka upp.

Ett av de största problemen idag är att utbildningssystemet inte är riggat att möta de yrkesverksammas behov.

  • Med fler distanskurser och fristående kurser på högskolan samt kortare kurser på yrkeshögskolan kan det bli lättare att studera vid sidan av jobbet.
  • Därtill måste människor få en ekonomisk möjlighet att mitt i yrkeslivet göra en kompetensförflyttning.
  • Unionens vision är därför är att staten, facken och arbetsgivarna gemensamt ska finansiera en kunskapshöjning i näringslivet. När Sverige uppdateras måste alla bidra.

Men även arbetsgivarna har ett stort ansvar. Företagen måste själva inkludera en aktiv strategi för kompetensutveckling i sin affärsplan.

Med över 600 000 medlemmar är Unionen idag Sveriges största fackförbund. Enligt vår Kompetensbarometer är tjänstemännen själva ivriga att fortbilda sig.

Genom att lyssna på landets yrkesverksamma blir det enklare att lägga förslag som ökar hastigheten i Sveriges omställning till framtidens näringsliv och arbetsmarknad. Så kan Sverige fortsätta att ligga i framkant.

Henrik Ehrenberg är samhällspolitisk chef, Unionen