Martin Linder Henrik Ehrenberg

Pensionsålder Unionen ifrågasätter om politiker och arbetsgivarsidan förstått vad som krävs för att höjd pensionsålder ska vara möjlig och avråder därför under rådande omständigheter politikerna från att lägga förslag om en höjd pensionsålder, skriver Unionens förbundsordförande Martin Linder och samhällspolitiska chef Henrik Ehrenberg. 

Mycket tyder på att politikerna i pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom och vårdar pensionsöverenskommelsen, inom kort kommer att bli överens om höjd pensionsålder.

Sedan det nu gällande pensionssystemet skapades under mitten av 90-talet har vi kunnat se hur den genomsnittliga livslängden ökat. Detta är naturligtvis glädjande. Men i takt med en ökad livslängd sjunker pensionsnivåerna när den totala intjänade pensionen ska fördelas under längre tid än tidigare.

För att hålla våra pensioner på en acceptabel nivå är det absolut nödvändigt att skapa förutsättningar för alla till fler arbetade timmar och ett längre arbetsliv. Utan att ge avkall på nivåerna i trygghetssystemen.

Dock ifrågasätter Unionen allt mer om politiker och arbetsgivarsidan har förstått vad som krävs för att höjd pensionsålder ska vara möjlig.

Vi som förbund avråder därför under rådande omständigheter politikerna från att lägga förslag om en höjd pensionsålder. Främsta orsaken är att Svenskt Näringsliv är tydliga med att de inte vill vara med och ta ansvar och skapa förutsättningar för att göra detta möjligt.

Tyvärr kan vi inte tolka detta på annat sätt än att Svenskt Näringsliv sätter särintressen framför möjligheterna att genomföra en långsiktigt nödvändig reform.

Pensionsgruppens utsedda, Göran Hägglund och Göran Johnsson, förde diskussioner med arbetsmarknadens parter under 2016.

Svenskt Näringsliv valde då att inte ställa sig bakom avsiktsförklaringen som i korthet innebär att höjd pensionsålder bör följas av förändringar av andra regelverk så som exempelvis anställningsskyddet och att parterna behöver verka för avtalslösningar som matchar den nya pensionsordningen.

Tyvärr kan vi inte tolka detta på annat sätt än att Svenskt Näringsliv sätter särintressen framför möjligheterna att genomföra en långsiktigt nödvändig reform.

.

Det främsta argumentet från Svenskt Näringsliv, att ställa sig på tvären, har varit att LAS-reglerna inte får ändras och att det är arbetsgivarna som ska avgöra om man får och kan jobba kvar till 69 års ålder.

En sådan hållning är minst sagt provocerande – eftersom skälet till höjd pensionsålder är att fler måste jobba längre för att kunna få en bra pensionsnivå.

Ur både våra medlemmars och politikens utgångspunkt finns det ett tydligt intresse av att man som yrkesverksam får faktiska förutsättningar att jobba längre. Att ändra i pensionssystemet utan att alla nyckelspelare är överens är således ett vågspel.

Innan regering och riksdag går vidare med konkreta beslut behöver samtliga inblandade parter vara överens om att vilja bidra till ett långsiktigt hållbart och rättvist pensionssystem.

Det finns nämligen fler pusselbitar att lägga för att uppnå en helhet som blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Idag är exempelvis tjänstepensionen en oerhört viktig del av yrkesverksammas möjligheter att få en trygg ålderdom – ett system som parterna förfogar över och som vi anser måste justeras om allt fler jobbar allt längre.

Därtill förutsätter vi att riksdagen justerar övriga trygghetssystem efter ett beslut om höjd pensionsålder. Ska man jobba tills man är 69 år och fortsätta bidra, exempelvis till sjukförsäkringssystem och a-kassa, måste man också kunna nyttja försäkringarna efter 65 års ålder.

Trygghetssystemen måste följa med om vi på allvar ska skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv.

 

Annars får vi ett samlat trygghetssystem som av många med rätta kommer uppfattas som orättvist. Om en höjning av pensionsåldern ska få legitimitet så måste alla omkringliggande system följa med i höjningen. Det duger inte att Svenskt Näringsliv ställer sig vid sidan om och säger nej till de förändringar som är nödvändiga.

I vår värld är det självklart att ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv. Unionen kommer aldrig att kunna acceptera en höjd pensionsålder utan konkreta förslag kring höjda ambitioner för arbetsmiljön.

Där kan politiken göra vissa insatser, men ett långsiktigt lyckat arbetsmiljöarbete sker bäst i samverkan mellan arbetsmarknadens parter.

Om vi vill att fler ska jobba längre räcker det inte med att höja pensionsåldern. Trygghetssystemen måste följa med om vi på allvar ska skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Och då måste det finnas en samsyn mellan alla parter innan pensionsgruppen fattar sitt beslut.

Martin Linder är förbundsordförande, Unionen.

Henrik Ehrenberg är samhällspolitisk chef, Unionen.