Tobias Baudin, Kommunal och Henrik Ehrenberg, Unionen.

pensionsålder Ett förslag om höjd pensionsålder väntas inom kort. Samtidigt arbetar pensionsgruppen också med en modell där 44 år i arbetslivet kan bli ett alternativt kriterium för att få gå i pension, skriver DN. Kommunal ger tummen upp.

Det förslag som nu förhandlas i den blocköverskridande pensionsgruppen innebär att gränsen höjs från 61 till 63 år när det gäller rätten att ta ut den allmänna pensionen. Samtidigt föreslås rätten att stanna kvar längre i yrkeslivet höjas från 67 till 69 år.

Men nu diskuterar pensionsgruppen ett förslag där 44 år i arbetslivet ska ge möjlighet att gå i pension före 63 års ålder, erfar DN.

– Om det stämmer att man pratar om en gräns på 44 år i arbetslivet är det glädjande, och en del av vad vi har efterlyst, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande i en kommentar till Dagens Arena.

Samtidigt räcker det inte en sådan tidsgräns i arbetslivet för att försäkra sig om att alla Kommunal-medlemmar kan sluta arbeta när kroppen säger ifrån, och ändå garanteras en anständig inkomst under pensionstiden, menar Kommunal.

– Vi ser att många börjar plocka ut sin pension från 61 år för att man inte orkar jobba längre. Då måste man kraftigt förbättra möjligheterna att få sjukersättning, som motsvarar den tidigare förtidspensionen, säger Tobias Baudin.

Ett sätt att göra det lättare att få sjukersättning skulle vara att ta hänsyn till ålder, enligt Kommunal. Fackförbundet vill att det ska bli möjligt att skjuta upp sitt pensionsuttag och först få sjukersättning några år om man inte orkar jobba längre.

Att däremot börja plocka ut sin pension från 61 års ålder för att man inte orkar arbeta mer, vilket många för i dag, gör att man får ut betydligt mindre pengar än om man skjuter upp uttaget av pension några år.

– Det skulle ge över 10 procent mer i allmän pension för våra medlemmar om man skjuter upp pensionsåldern från 65 till 67 år, men då måste man få rätt till a-kassa och sjukersättning fram till 67 år, och inte bara till 65 år som i dag, säger Tobias Baudin.

I dag är snittåldern för pension 63 år för Kommunals medlemmar. Hur många som i dag hinner komma upp i 44 års arbetsliv före 65 års ålder känner förbundet inte till.

– Min bild är att de som i dag arbetar och börjar närma sig pensionsåldern har börjat arbeta väldigt tidigt. Sedan har det ju förskjutits så att många börjar jobba allt senare.

Fackförbundet Unionen gick häromveckan ut i ett debattinläggDagens Arena och uppmanade pensionsgruppen att vänta med att lägga fram ett förslag om höjd pensionsålder. Det beror främst på att Svenskt Näringsliv inte är med på tåget, och bland annat motsätter sig att ändra LAS-reglerna så att tryggheten följer med högre upp i åldrarna.

Unionen vill försäkra sig om att fack och arbetsgivare kan hitta lösningar för exempelvis tjänstepension om pensionsåldern ska höjas, och de betonar, liksom Kommunal, vikten av att socialförsäkringssystemen anpassas till en högre pensionsålder.

– Om man ska höja pensionsåldern måste pensionsgruppen också återkomma med konkreta förslag på hur arbetsmiljön och möjligheterna till kompetensutveckling kan förbättras, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

När det gäller möjlighet till pension efter 44 år i arbetslivet berör det enligt Henrik Ehrenberg inte Unionens medlemmar, som ofta börjar arbeta först en bit in i 20-årsåldern.

– Det är positivt att pensionsgruppen verkar lyssna på dem som har svårast att ställa sig bakom en höjning av pensionsåldern, alltså de LO-förbund som har fysiskt krävande arbeten, säger Henrik Ehrenberg.