Henrietta Serrate, S, Pontus Samuelsson, SSU, Gunnar Storbjörk S
Henrietta Serrate, S, Pontus Samuelsson, SSU, Gunnar Storbjörk S

Vi har råd att föra en solidarisk migrationspolitik. Permanenta uppehållstillstånd måste bli norm i ett svenskt asylmottagande, skriver SSU- och S-ledamöter från Kronoberg och Växjö inför S-kongressen som inleds i morgon.

Sedan 2015 har Sverige haft en tillfällig restriktiv lagstiftning i migrationspolitiken, som sedan dess förlängts i omgångar. En del av den innebar bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd på tre år blev norm istället för permanenta, en annan att försörjningskrav för möjligheten att få permanent uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening infördes.

Följden av den restriktiva lagstiftningen skulle vara att drastiskt minska antalet asylsökande i Sverige och att vi skulle återgå till ett ordnat flyktingmottagande.

Migrationsverket pekar dock på att denna tillfälliga lagstiftning haft liten påverkan på antalet människor som flyr till Sverige, då det är svårt att ta sig genom Europas länder till följd av restriktiv asylpolitik i dessa länder, liksom EU:s avtal med Turkiet.

Den tillfälliga lagen har med andra ord marginell påverkan på antalet asylsökande till Sverige – men dikterar deras villkor här. Den skapar otrygghet för de som flytt hit, försvårar integrationen samt försätter utsatta människor i stark beroendeställning till arbetsgivare.

Att inte få veta huruvida man får stanna i Sverige eller ej minskar incitamenten för den enskilde att planera för en långsiktig etablering i landet. För samhällets del kan utbildningsinsatser i svenska språket och arbetsmarknadsåtgärder visa sig vara förgäves när de personer som har tillfälliga uppehållstillstånd ändå utvisas när deras uppehållstillstånd gått ut. Förutom att det riskerar att bli ett slöseri på mänskliga resurser orsakar det stor oro, stress och lidande för de människor som riskerar att skickas tillbaka till krig och förföljelse.

Men lagstiftningen är också skadlig för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Då en fast inkomst, som ej får vara försörjningsstöd, krävs för att du ska få permanent uppehållstillstånd och för att dina anhöriga ska kunna komma säkert till Sverige försätts många individer i en desperat situation.

Vad kan en löntagare som fruktar för sitt eget eller sin familjs liv ställa för krav på en arbetsgivare gällande lön och drägliga arbetsvillkor?

När ditt eget eller din familjs liv står på spel accepterar du vilka villkor som helst för att komma upp i den inkomst som Migrationsverket kräver för att du inte ska utvisas. Desperationen riskerar att leda till social dumpning och exploatering på arbetsmarknaden – detta är inte förenligt med den svenska modellen.

Vi socialdemokrater måste stå upp för en arbetsmarknad präglad av trygghet och schyssta villkor.

Vad kan en löntagare som fruktar för sitt eget eller sin familjs liv ställa för krav på en arbetsgivare gällande lön och drägliga arbetsvillkor?

Människor har alltid rört sig över gränser och de som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Fler EU-länder behöver ta ett mer solidariskt ansvar för de som söker skydd och här gör Sverige ett hårt och viktigt arbete. Men för att människor ska känna trygghet här i Sverige måste de ges praktiska möjligheter att leva goda liv både nu och i framtiden. Här är framtidshoppet centralt.
Det går bra för Sverige. Vi har råd att föra en solidarisk migrationspolitik. Men vi har inte råd att hålla asylsökande på halster och hindra dem från att etableras i det svenska samhället fullt ut och därmed ta ifrån dem hoppet om en ljusare framtid. Permanenta uppehållstillstånd måste således bli norm i ett svenskt asylmottagande. Rätten till familjeåterförening är en universell mänsklig rättighet och inget som borde avgöras av ens inkomst.

Om vi inte reformerar dagens regelverk riskerar vi att luckra upp den svenska arbetsmarknadsmodellen och misslyckas med etableringen av flyktingar. Och som socialdemokrater riskerar våra paroller om solidaritet och alla människors lika värde att urholkas och förtvina.

 Pontus Samuelsson, distriktsordförande SSU Kronoberg

Henrietta Serrate, delegationsledare för Kronoberg på S-kongressen

Gunnar Storbjörk, ordförande Växjös Socialdemokratiska Arbetarekommun