Jessica Klemetsson,

Vi kan knappast undvika att sommaren 2017 blir den värsta i mannaminne för akutsjukvården i Stockholms läns landsting. Det är akut behov av yrkeslegitimation, inskolningsprogram och attraktiva arbetsvillkor för att förebygga brist på undersköterskor, skriver Kommunal Stockholms läns ordförande Jessica Klemetsson.

Nu närmar vi oss sommaren och i Kommunal är vi allvarligt oroliga för situationen inom akutsjukvården i Stockholms läns landsting.

Enligt samstämmiga uppgifter kommer det att bli den värsta sommaren i mannaminne. Den kroniska krisen i akutsjukvården kommer att explodera när underbemanning kombineras med utarbetade undersköterskor och oerfarna vikarier.

Som vanligt kommer det vara undersköterskorna som blir tvungna att skjuta på sin semester för att bemanningen ska gå ihop. Men vi är trötta på att våra medlemmar inte får semester på sommaren.

Vi är trötta på att landstingets brister alltid hamnar i våra medlemmars knän.

Den kroniska krisen i akutsjukvården kommer att explodera när underbemanning kombineras med utarbetade undersköterskor och oerfarna vikarier.

Det är de erfarna undersköterskorna som fått dra det tunga lasset när sjuksköterskorna tröttnat på krisen inom akutsjukvården och lämnat landstinget.

Men nu börjar även undersköterskorna tröttna. Den ohållbara arbetssituationen sätter sig i kroppen.

Många har jobbat sedan de var 18 år. Det kan innebära 30–40 års yrkeserfarenhet. Men också axlar och ryggar som har fått ta mycket stryk genom åren. Vem ska ta över när de slutar?

Det finns idag en skev åldersstruktur i undersköterskekåren.

Karolinska Universitetssjukhuset är exempelvis fyra av tio undersköterskor över 50 år. Över en tiondel kommer att ha gått i pension inom fem år.

Det finns inget inflöde av nya undersköterskor på akutsjukhusen. Istället byter vi bara personal mellan de olika sjukhusen.

Vi behöver en lösning på undersköterskebristen inom akutsjukvården. Idag ser vi att innehållet i olika undersköterskeutbildningar skapar inlåsningseffekter. En utbildning i en kommun accepteras inte självklart i andra kommuner eller landsting.

Kommunals krav på en undersköterskelegitimation är ett steg på vägen. Är man undersköterska i en del av landet ska man givetvis kunna vara det i en annan del av landet också.

För att lösa akutsjukvårdens rekryteringsproblem måste det skapas inskolningsprogram där yngre undersköterskor som idag exempelvis arbetar i kommunal verksamhet får möjlighet att komplettera sina kunskaper med en akutsjukvårdsutbildning så att de kan ta jobben.

Men det räcker inte. Arbetsgivaren, i slutändan de borgerliga politiker som styr i Stockholms läns landsting, måste förstå vad som gör en attraktiv arbetsplats. Våra medlemmar brinner för sina arbetsuppgifter. Men de som arbetar där idag kan inte med gott samvete rekommendera andra att söka sig dit.

De som arbetar som undersköterskor i akutsjukvården förstår att jobbet innebär att man arbetar helger och nätter ibland.

Däremot måste det vara schysta arbetsförhållanden. Det kan handla om att man faktiskt kan gå på rast, att man har tillräckligt många kollegor och att man inte beordras övertid efter att ha jobbat en hel dag.

Det kan handla om att man har ett schema som gör att man kan ha ett liv utanför jobbet. Att man har en lön som står i paritet med den insats man gör. Att man får möjlighet att kompetensutveckla sig.

Det måste skapas inskolningsprogram där yngre undersköterskor får möjlighet att komplettera sina kunskaper med en akutsjukvårdsutbildning så att de kan ta jobben.

Vi kommer knappast kunna undvika att sommaren 2017 blir den värsta sommaren i mannaminne. Det kommer att bli ett enormt tryck, inte bara på akutsjukvården.

När patienten är färdigbehandlad kommer denne så fort som möjligt vara tvungen att lämna plats för den som är sjukare. Många borde vara kvar längre om det inte var för att man måste prioritera mellan den som är sjuk och den som är väldigt sjuk.

Det gör att även vårdkedjan ut i kommunerna, hemtjänst och korttidsboenden, sätts under press.

Om vi på sikt ska kunna ha den akutsjukvård vi vill ha och förtjänar är det dags att börja göra någonting åt undersköterskornas situation nu.