Ledare Ebba Busch säger att hon vill förstatliga sjukvården, men egentligen vill hon lägga den i händerna på experter, och den uppsplittring som privatiseringarna skapat ska förbli orörd.

Det är smart politisk taktik att framstå som det enda partiet som har en riktigt radikal reform. Vem vill inte lägga ner regionerna? Fråga de 8 av 10 svenskar som lever i en region som är styrd av Kristdemokraterna.

Men allvarligt talat, vad skulle en regionreform göra för att kapa köerna och öka antalet vårdplatser?

Statlig styrning av sjukvården används som en magisk formel av Ebba Busch och co. Men skulle detta förvaltningspolitiska trollspö verkligen åstadkomma de förbättringar av sjukvården som Kristdemokraterna påstår?

Om inget görs kommer snart allt mer av Sveriges sönderprivatiserade vård att styras av utländska aktörer

I våras skärskådade Johan Enfeldt, själv tidigare landstingspolitiker, och Mats Wingborg, mångårig utredare av sjukvårdsfrågor, Kristdemokraternas förslag. De gick igenom KD:s program åtskilliga år tillbaka, läste riksdagsmotioner och kartlade utspel.

I rapporten ”Kristdemokraternas sjukvårdspolitik hänger inte ihop” konstaterar de till att börja med att KD inte alls föreslår att regionerna ska läggas ner.

I KD:s förslag till ”Århundradets vårdreform” framgår det att de vill att dagens 21 regioner ska ersättas med sex större, expertstyrda sjukvårdsregioner. Det Kristdemokraterna vill, det är att avskaffa det demokratiska inflytandet. Väljarna ska inte längre kunna rösta på partier som vill förstärka den lokala ungdomspsykiatrin eller rädda sjukhuset på orten.

Satsningar på BUP eller på en ny förlossningsavdelning? Sådant som i dag står på KD:s och många andra partiers valplakat skulle inte längre vara en lokal valfråga, utan en fråga för ”experter” att avgöra.

Vem som ska styra över vårdcentralerna och andra delar av primärvården är oklart. Kanske staten, kanske kommunerna. ”Det första alternativet skulle leda till en långtgående centralisering”, konstaterar Enfeldt och Wingborg, ”och det senare till en uppsplittring av sjukvården på 290 kommuner”.

Det är sympatiskt att kräva bättre samordning av sjukvården. Jämlik vård förutsätter att sjukvården i Sverige fungerar som ett sammanhållet system. Men inte heller på det här området hänger Kristdemokraternas politik ihop. KD vill ha ”statlig styrning” av sjukvården, men svarar inte på frågan om hur styrningen av de privata aktörerna ska förbättras.

Region Stockholm, där Kristdemokraterna har varit med och styrt sjukvården i sexton år, har i dag privatiserat vården inom 38 områden, så kallade vårdval. Det innebär att Region Stockholm har tecknat över 4000 enskilda avtal med privata aktörer. Det är ett oöverskådligt privatiseringskaos.

Och det kan bli värre. Om inget görs kommer snart allt mer av Sveriges sönderprivatiserade vård att styras av utländska aktörer. Ännu mindre åtkomliga för demokratiskt inflytande.

I våras lade ett internationellt konsortium där staten Abu Dhabi har stora ägarintressen ett mångmiljardbud på den australiensiska vårdkoncernen Ramsay Healthcare. Ramsay Healthcare äger Capio, som driver över 100 vårdcentraler över hela Sverige, och landets enda privata akutsjukhus: Capio S:t Görans Sjukhus.

Att en skurkstat snart kan vara delägare av ett stort svenskt akutsjukhus har inte avskräckt privatiseringsivrarna. Tvärtom: KD:s bästa bundsförvant Moderaterna anser att fler sjukhus borde drivas i privat regi.

I KD:s Sverige styrs vården i bästa fall från Stockholm.

Eller från Abu Dhabi.