Foto: Pixabay

Nyhet Sommaren kommer att bli tuffare än vanligt för vården och äldreomsorgen på grund av personalbrist. Forskningsstiftelsen Äldrecentrum varnar för att arbetsgivare täcker upp med outbildad personal och att omsorgens kvalitet sjunker.

Lennarth Johansson är senior rådgivare på Äldrecentrum, en stiftelse som bedriver forskning om åldrande och äldres situation i samhället. Han menar att personalbristen i vård- och omsorg påverkar de äldre i högsta grad. Kötiderna på akuten, för operation och specialiserad vård blir längre, och patienterna kan behöva flytta till ett annat sjukhus i en annan region för att få vård. Exempelvis har flera patienter från Norrbotten, ofta äldre, flugits till Stockholm för att få vård på Karolinska universitetssjukhuset.

– Du behöver inte ha någon större fantasi för att sätta dig in i deras situation, säger Lennarth Johansson.

Han framhäver också att personalbristen inom äldreomsorgen är ett ständigt problem. Och att problemet kommer att öka nu när andelen 80 år och äldre ökar i befolkningen. För att hantera personalbrister tar arbetsgivare in många timanställda. Men det kan ofta handla om människor som kanske inte har utbildning eller tillräckliga kunskaper om hur de på ett värdigt sätt ska ta hand om de äldre.

– En stor andel av de äldre som har hemtjänst får också sjukvård hemma. Om personalen inte har vårdutbildning ställs de inför en svår uppgift att veta hur man ska göra rätt. Det kanske till nöds kan fungera på ett äldreboende där de inte är ensamma. Men om de ska åka ensamma till äldre personer finns det alltid en risk att situationer uppstår. Det ökar inte heller yrkets attraktivitet om personalen känner att de är utan stöd. Det är ett svårt jobb och ska ske i samspel med de äldre, säger Lennarth Johansson.

Det blir också en otrygghet för de äldre, menar Lennarth Johansson, när det är många olika som kommer hem till dem. I dag möter en hemtjänsttagare i snitt 16 olika vårdbiträden på 14 dagar. I vissa kommuner är det så många som 22-24 olika personer.

– Målet om en individualiserad och personcentrerad vård är långt borta. Det ger en omsorg av lägre kvalitet. Personalen är otroligt central i den här typen av omsorgsyrken, och kontinuiteten är väldigt avgörande. Det här är ett stort och växande problem och många kommer att känna av det, säger Lennarth Johansson.