Emil Skoglund, ambulanssjuksköterska och ledamot i Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Stockholm.

Arbetstid Ambulanssjuksköterskan Emil Skoglund vet aldrig om han hinner hämta på förskolan eller om han kommer att tvingas jobba över.
– Arbetstiden är byggd på övertid och det är det vi har tröttnat på.

På torsdag kan en övertidsblockad för vårdpersonal i hela landet träda i kraft. Vårdförbundet har varslat om konflikt om inte arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona möter deras krav. Varslet innebär en blockad mot övertids- och mertidsarbete för 63 000 medlemmar i alla regioner och fyra kommunala bolag i Stockholm.

I ambulanssjukvården i område Stockholm city jobbar Emil Skoglund övertid ungefär varannan dag. Det beror på så kallade sena resor. När han och kollegorna får ett ärende tätt inpå arbetspassets slut, tvingas de jobba över.

En kvart till två timmar

– Det kan vara allt ifrån 15 minuter till två timmar. Det är den osäkerheten som det är helt omöjligt att förhålla sig till privat, säger han. 

Småbarnslivet med lämning och hämtning på förskolan fungerar inte under de förutsättningarna.

Det måste alltid finnas en backup i form av en anhörig eller vän. Är man ensamstående är det jättesvårt. Man förväntar sig att en offentligfinansierad arbetsgivare ska kunna organisera arbetet så att man kan jobba trots att man är ensamstående, tycker han. 

Utöver övertid vid sena resor skickar arbetsgivaren ut vakanta pass varje dag. Väljer man att ta dem blir det övertid. Blir någon sjuk eller vabbar innebär det också övertidsarbete.

Ställt in utbildningar

– Alla som jobbar hos min arbetsgivaren jobbar övertid systematiskt. Arbetstiden är byggd på övertid och det är det vi har tröttnat på. 

Arbetsgivaren AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, har precis meddelat att de ställer in utbildningar i till exempel hjärt- lungräddning, barnsjukvård och förlossningsvård, för att frigöra personal till det operativa arbetet.

Om det ska tolkas som att de gör sig redo för blockade är svårt att säga.

Emil Skoglund, som är huvudskyddsombud på sin arbetsplats och ledamot i Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Stockholm ser två stora behov.

Arbetstiden måste vara längre än ambulansens driftstid, nu är arbetstiden och ambulansens driftstid likställda. Personaltillgången måste öka för att medarbetare inte ständigt ska tvingas jobba övertid för att täcka upp vid sjukdom.

Lovade under pandemin

Politiker måste också fundera på ambulansens uppdrag. I dag upptas mycket av tiden av händelser som inte är akuta och skulle kunna hanteras av primärvården, menar Emil Skoglund.

Han är besviken på svikna löften om storsatsningar och förbättrade arbetsvillkor från politiker under pandemin. Att regionerna nu har miljarder i underskott och inte säger sig ha råd med Vårdförbundets krav har han liten förståelse för.

– Det handlar om fördelningspolitik. Kan man inte ta pengar från något annat för att bedriva sjukvård så får man stänga ner. Då får politikerna tala om för invånarna att de inte kommer att få akut vård eller operationer i tid.