Ibrahim Baylan. Socialdemokraterna

Alliansens företrädare vägrar inse grundproblemet till de växande klyftorna i skolan – den ökande ojämlikheten, skriver Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

I söndagens partiledardebatt i SVT förnekade utbildningsminister Jan Björklund (FP) de växande klyftorna i skolan. Det är andra gången på kort tid som en regeringsföreträdare väljer att nonchalera det faktum att skillnaderna i skolan ökar. För några veckor sedan hävdade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) i Ekots lördagsintervju att den växande skolsegregationen inte är ett problem. En regering med så stora skygglappar mot verkligheten kommer inte att klara av att vända den negativa utvecklingen i skolan.

Björklund sa att ”vi är ett av dom fyra länder i världen som har de absolut minsta skillnaderna mellan skolor” och hänvisade till den senaste PISA-undersökningen. Men Björklund hade inte gjort hela sin hemläxa. Eftersom 15-åringar i Sverige går i grundskolan, medan de i många andra länder har gått vidare till gymnasiet är måttet oanvändbart som jämförelse. Detta har också utbildningsministerns myndighet, Skolverket, tydligt betonat.

Enligt Skolverket har skillnaderna i kunskapsresultat mellan skolor ökat kraftigt. Det har också skett en ökad skolsegregation när det gäller sammansättningen av elever mellan skolor utifrån föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och utländsk bakgrund. Sammantaget bedömer Skolverket att problemet är allvarligt och försämrar möjligheterna till en likvärdig skola.

OECD har gång på gång betonat att de skolsystem som presterar högst också är de mest jämlika. Om de ministrar som har störst inflytande över skolpolitiken, stats- och utbildningsministern, hade valt att lyssna på skolforskningen skulle det varit svårare att i två mandatperioder konsekvent prioritera skattesänkningar framför investeringar i skolan. Nu har de istället valt att lägga 30 gånger mer på skattesänkningar än på skolan och samtidigt struntat i att skolan blir alltmer ojämlik.

För oss är inriktningen klar. Hela vår skolpolitik har fokus på att Sverige ska ha höga kunskapsresultat i en jämlik skola och för det krävs:

  1. Mindre klasser och tidiga insatser. Vi vill investera i mindre klasser de första fyra åren i skolan, och i fler speciallärare och specialpedagoger. Det krävs för att eleverna ska få mer tid med sin lärare och för att alla barn ska få det stöd de behöver så snart de behöver det.
  2. Investera i skickliga lärare. Vi vill lyfta läraryrkets status genom investeringar i lärares kompetensutveckling och karriärvägar. De skolor som har tuffast förutsättningar ska få resurser för att kunna attrahera lärare till dessa skolor genom högre lön.
  3. Stoppa vinstjakten i skolan. Ingen bolagsägd skola ska kunna göra vinst på att skära ned på antalet lärare eller andra viktiga delar av verksamheten. Alla skolor ska också vara med och bidra till ett skolsystem med minskade klyftor. Nya fristående skolor som väntas bidra till en ökad skolsegregation ska inte ges tillstånd att starta.
  4. Resurser efter behov. Skollagen ska ändras så att kommuner får i uppdrag att fördela resurser till skolor efter elevernas behov. Dessutom vill vi ge riktade statliga resurser till de skolor som har tuffast förutsättningar.
  5. Avskaffa läxrut och satsa på läxhjälp för alla barn. Elever i årskurs 6-9 som halkar efter ska också få chansen att komma ifatt genom att gå i sommarskola.

För att vända resultaten i skolan måste klyftorna i skolan minska – det kräver resurser. Regeringspartierna har tagit beslut om att sänka skatterna med ytterligare 70-100 miljarder kronor. Det motsvarar kostnaden för hela grundskolan. För oss socialdemokrater kommer investeringar i skolan prioriteras framför nya stora ofinansierade skattesänkningar.

Ibrahim Baylan

Utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott