Anders Fogh Rasmussen fortsätter att styra Danmark. Hans högerliberala parti Venstre gick tillbaka i gårdagens val, men kan sitta kvar vid makten med stöd av Konservative Folkeparti och Dansk Folkeparti, som båda gick fram. Allt tyder på att Pia Kjaersgaards främlingsfientliga Dansk Folkeparti kommer att fortsätta ställa krav på en hårdare asyl- och flyktingpolitik. Med ett försvagat Venstre kommer statsminister Fogh Rasmussen få svårt att stå emot.

Det nybildade partiet Ny Alliance med Naser Khader i spetsen fick trots all uppmärksamhet inte den vågmästarroll som förutspåddes. Ny Alliance gick till val på en borgerlig agenda och med ambition att minska Pia Kjaersgaards makt. Av den unikt främlingsfientliga opinionen i Danmark fick han därmed ett underkännande, eftersom Kjaersgaards makt nu ökar.

De dominerande frågorna i årets val var de klassiska svenska vinnarna: vård, skola, omsorg. Just de frågorna kan också bidra till Pia Kjaersgaards fall framöver. Liksom övriga EU-länder står Danmark inför stor arbetskraftsbrist och en stark välfärd behöver fler som arbetar. Det danska näringslivet skriker efter utländsk arbetskraft, men i vägen för detta står Pia Kjaersgaard och hennes Dansk Folkeparti.

De danska socialdemokraterna, med Helle Thorning-Schmidt i spetsen, har inte kunnat hantera den främlingsfientliga politiken och opinionen. I stället för att gå emot den har de anpassat sig i hopp om att locka väljare. Men gårdagens val kan inte ses som något annat än ett stort misslyckande för Thorning-Schmidt och hennes förnyelse av de danska socialdemokraterna. Hennes ambition att föra partiet närmare mitten har inte blivit en repris på New Labour.

I stället gick många av de socialdemokratiska väljarna i går till vänsterpartiet Socialistiskt Folkeparti, som nu fördubblar sina mandat i folketinget. Det måste ses som en längtan efter en frihetlig och Europavänlig vänster, som inte acklimatiserar sig till ett borgerligt maktinnehav. Socialistiskt Folkeparti har varit tydligare i sin oppositionspolitik än socialdemokraterna – det har gett utdelning.

Den danska borgerligheten får nu styra en tredje mandatperiod. Under sin tid vid makten har de inte bedrivit något radikalt systemskifte i välfärdspolitiken och även i år gick de till val på en tydlig mittenpolitik. Det har en majoritet av danskarna gett sitt stöd till, samtidigt som vänsterväljare underkänt socialdemokraternas närmande till borgerligheten. Av detta kan två paralleller dras till svensk politik: Alliansregeringen får nu betala priset för ett radikalt systemskifte de inte gick till val på, i form av usla opinionssiffror. Och en socialdemokrati som lägger sig för nära högern borgar för ett misslyckande.