Helene Norberg Konsult & Analys har skrivit en rapport. Det är en rapport som rymmer ett systemskifte och den diskuterades av Stockholms läns landstings allmänna utskott i går kväll. Rapporten som är beställd av den borgerliga majoriteten beskriver hur högern ska kunna genomföra något som man inte har sökt mandat för. Något som man inte har fått mandat för. Något vars konsekvenser är omöjliga att överblicka. Något som när det väl är genomfört inte går att göra ogjort. Detta något rör i praktiken sjukvården i Södertälje och i teorin de principer som hittills varit grundläggande för svensk vård.

Helene Norberg Konsult & Analys föreslår att all sjukvård i Södertälje bör privatiseras samt även att ansvaret för finansiering och beställning av vården ska överlåtas på ett privat företag. Den demokratiska styrningen försvinner, liksom principerna om vård på lika villkor. Akutsjukhuset sätts i händerna på privata vinstintressen kopplade till försäkringsbolagen och det skapas ett monopol bestående av ett privat företag som utvecklar vården helt på egna principer. Helt enkelt ett privat landsting i landstinget.

Sedan välfärdstjänster i ökad omfattning öppnats för andra utförare har det utvecklats ett fåtal större företag. Ägandet av dessa har ändrats på kort tid sedan fyra av de fem största helt eller delvis köpts av internationella riskkapitalbolag. Detta är ett problem. Mångfald behövs inom vården. Det behövs olika idéer, olika utförare och olika metoder. Maktkoncentration är farligt och det är just maktkoncentration som kommer att bli utfallet om Helene Norberg Konsult & Analys får sin vilja igenom i Södertälje då förslaget handlar om att medvetet skapa ett monopol.

"Vi vill inte sälja akutsjukhus. Vi har inte det förslaget och jag är glad att du gav mig möjligheten att ge det beskedet här ikväll", sa Fredrik Reinfeldt i SVT den 10 september förra året. Med detta löfte svepte han i ett slag privatiseringsdebatten ur vägen för högerns marsch mot regeringsmakten och det var klokt. Principen om en offentligt finansierad vård som erbjuds efter behov och inte efter vad individen kan betala är djupt förankrad hos svenska folket. De alltid lika inlyssnande moderaterna ville därför inte heller driva frågan i valrörelsen. Däremot verkar man inte alls ha samma spärrar gentemot att faktiskt genomföra politiken. I alla fall inte när makten är säkrad och vanligt folk inte kan göra annat än titta på när en borgerlig majoritet driver igenom Helene Norberg Konsult & Analys visioner för sjukvården. Ett löftesbrott och ett konsultbolag verkar vara allt som behövs för att högern i Stockholms läns landsting ska kunna göra sig av med ansvaret för att beställa den vård som invånarna i Södertälje behöver.